£5.98 – £65.27

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Abercych Village Hall & the rivers Cych & Teifi

Penrhiw

Abercych

Boncath

SA37 0EX

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Refunds up to 30 days before event

Event description

Description

A micro-festival of dance and performance for every body

Building on the success of past Maynard festivals, afon celebrates the river, its confluences, its wider connections and fluid presence in the village of Abercych in the lower Teifi valley.

Located performance, dance, film, wild swimming and workshops provide a platform for contemplation and activity around the ways that our rivers shape lives, bodies and identities. If a river’s movement and its changing states reflect the current world, afon imagines how we might adapt to live by and with these dynamic bodies of water.

A river turns the local global...

Programme includes:

Friday 13th: film screenings in collaboration with WOW Film Festival, Oak Boulderby David Nash, cafe/bar and Friday 13th offerings by Jake Whittaker and Kathryn Campbell Dodd

Saturday 14th: optional morning wild swimming, performance work by Joanna Young, Penny C Jones, Kip Johnson, Simon Whitehead, Katherine Hall and others; films screened throughout the village by David Nash, Adam Buick, Eiko and Koma and others , plus 2 Penrhiw installation by film maker in residence Gina Kawecka, workshops, river readings by Jack Smylie Wild, a Saturday night full moon Twmpath with Carreg Bica. All day cafe...

Sunday 15th: breakfast, sound installation by Jake Whittaker, a walk, a performance by Jo Hellier, a final swim at Poppit Sands

Early bird tickets available now:

£55 for w/e
+£10 per child

after August 16th:

£60 for w/e
+£12 per child


Friday film only: donations
Saturday only: £40 +£5 per child
Sunday only: £30 +£5 per child

Tickets:

https://afon-festival.eventbrite.co.uk

Supported by:
ACW, Aberystwyth University Department of Theatre, Film and TV Studies, WOW Film Festival, Film Hub for WalesGŵyl-ficro dawns a perfformiad i bawb

Yn adeiladu ar lwyddiant gwyliau Maynard yn y gorffennol, mae afon yn dathlu’r afon, ei chydlifiadau, ei chysylltiadau ehangach a’i phresenoldeb llifyddol ym mhentref Abercych a rhan isaf dyffryn Teifi.

Mae perfformio mewn lleoliadau, dawns, ffilm, nofio yn y gwyllt a gweithdai yn darparu llwyfan ar gyfer myfyrio a gweithgaredd mewn perthynas â’r ffordd mae ein hafonydd yn ffurfio bywydau, cyrff a hunaniaethau. Os yw symudiad afon a’i chyflyrau

newidiol yn adlewyrchu’r byd presennol, yna mae afon yn dychmygu sut y gallwn addasu i fyw ger a gyda’r cyrff dynamig hyn o ddŵr.

Mae afon yn troi’r lleol yn fyd-eang...

Rhaglen yn cynnwys:

Dydd Gwener 13eg: dangosiadau ffilm mewn cydweithrediad â Gŵyl Ffilm WOW, Oak Boulder gan David Nash, caffi/bar a danteithion dydd Gwener y 13eg gan Jake Whittaker a Kathryn Campbell Dodd


Dydd Sadwrn 14eg: nofio gwyllt opsiynol y bore, gwaith perfformio gan Joanna Young, Penny C Jones, Kip Johnson, Simon Whitehead, Katherine Hall ac eraill; ffilmiau’n cael eu dangos ar hyd a lled y pentref gan David Nash, Adam Buick, Eiko a Koma ac eraill, ynghyd â gosodwaith 2 Penrhiw gan y gwneuthurwr ffilm preswyl Gina Kawecka, gweithdai, darlleniadau ger yr afon gan Jack Smylie Wild, a Thwmpath lleuad lawn ar nos Sadwrn gyda Carreg Bica. Caffi trwy’r dydd…

Dydd Sul 15fed: brecwast, celf sain gan Jake Whittaker, mynd am dro, a pherfformiad gan Jo Hellier, nofio i gloi ar draeth PoppitTocynnau cynnar ar gael nawr:


£55 y penwythnos

+£10 y plentyn


Ar ôl Awst 16eg:


£60 y penwythnos

+£12 y plentyn

Ffilm dydd Gwener yn unig: rhoddion

Dydd Sadwrn yn unig: £40 +£5 y plentyn

Dydd Sul yn unig: £30 +£5 y plentyn
Share with friends

Date and Time

Location

Abercych Village Hall & the rivers Cych & Teifi

Penrhiw

Abercych

Boncath

SA37 0EX

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refunds up to 30 days before event

Save This Event

Event Saved