Africa Diaspora Day / Diwrnod Diaspora Affrica
Free
Africa Diaspora Day / Diwrnod Diaspora Affrica

Africa Diaspora Day / Diwrnod Diaspora Affrica

Event Information

Share this event
Date and Time
Location
Location

Pontio Arts Centre - CoLab room on Level 3,

Bangor University,

Deiniol Road,

United Kingdom

View Map

Event description

Description

CYMRAEG ISOD

Are you interested in Africa's development and want to know more about how you can play a bigger part? Sub-Sahara Advisory Panel (SSAP) are hosting this one day share learning seminar to discuss such matters as well engaging Africa diaspora communities with what Wales is doing to facilitate development in Africa. The events provides an opportunity to learn, network and engage with like-minded people on issues related to Africa. The event will also have a presentation by representatives from Hub Cymru Africa, highlighting some of the support and funding opportunities that the diaspora community can apply for.

Lunch will be provided and there will be networking opportunities throughout the day.  A full agenda will be available nearer the date.

This event is part of ‘ Bringing the world to Bangor’ where a screening of 'Sirens of Faso Fani' will follow after.

---------------------------------------------------------------------------

Oes gennych chi ddiddordeb yn natblygiad Affrica, ac eisiau gwybod mwy am sut y gallwch chi chwarae mwy o ran? Mae Panel Cynghori Is-Sahara (SSAP) yn cynnal y seminar dysgu ar y cyd undydd hwn i drafod materion fel hyn, ac i ymgysylltu cymunedau diaspora Affrica gyda’r gwaith y mae Cymru yn ei wneud i hwyluso datblygiad yn Affrica. Mae'r digwyddiadau yn gyfle i ddysgu, rhwydweithio ac ymgysylltu â phobl o'r un anian ar faterion sy’n ymwneud ag Affrica. Bydd cynrychiolwyr o Hub Cymru Africa yn rhoi cyflwyniad yn y digwyddiad hefyd, ac yn tynnu sylw at rai o’r cyfleodd cyllido a chymorth y gall y gymuned ddiaspora ymgeisio amdanynt.

Darperir cinio, a bydd cyfleoedd i rwydweithio drwy gydol y dydd. Bydd agenda lawn ar gael yn nes at y dyddiad.

Mae'r digwyddiad hwn yn rhan o’r thema ‘ Dod â’r Byd i Fangor’ lle bydd sgriniad o 'Sirens of Faso Fani' yn cael ei ddangos wedyn.

Share with friends
Date and Time
Location

Pontio Arts Centre - CoLab room on Level 3,

Bangor University,

Deiniol Road,

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved