Sales Ended

Ag Treorú na Foghlama sa Ghaeloideachas

Sales Have Ended

Registrations are closed
Go raibh maith agat as clárú. Táimid ag dúil le tú a fheiceáil ag an Chomhdháil.

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Coláiste Ollscoile Naomh Muire, Béal Feirste

191 Bóthar na bhFál

Béal Feirste, BT12 6FE

View Map

Friends Who Are Going

Sales Have Ended

Registrations are closed
Go raibh maith agat as clárú. Táimid ag dúil le tú a fheiceáil ag an Chomhdháil.
Event description

Description

Is é treorú na foghlama sa Ghaeloideachas téama na comhdhála. Is tríd an taighde reatha agus an taithí ghairmiúil a léirítear seo. Tá sé mar aidhm againn eiseamláirí de thaighde reatha agus den dea-chleachtas ranga a scaipeadh go forleathan agus le suíomh a chur ar fáil do thaighdeoirí, do chleachtóirí agus do pháirtithe leasmhara mar phobal foghlama. Déanfar rogha páipéar ón Chomhdháil a fhoilsiú i Taighde agus Teagasc 7. Meastar go mbeidh suim ag cleachtóirí, ceannairí, taighdeoirí agus lucht pleanála sa chomhdháil.

Is é an Dr Pádraig O Mianáin aoichainteoir na Comhdhála. Tá Pádraig Ó Mianáin ag obair mar Eagarthóir Foclóireachta le Foras na Gaeilge agus ina Phríomheagarthóir ar an Fhoclóir Nua Béarla-Gaeilge, www.focloir.ie. Is i dTír Chonaill a tógadh é, ach tá sé ina chónaí sa Tuaisceart le fada agus le deich mbliana anois i Sleacht Néill i gcontae Dhoire. Tá baint ghníomhach ag Pádraig leis an Ghaeloideachas ar bhealaí difriúla le níos mó ná fiche bliain. Ba é an chéad aistritheoir lánaimseartha ag CCEA é thiar sna 1990í; chuaigh sé mar eagarthóir agus mar bhainisteoir san Áisaonad i gColáiste Mhuire, áit a raibh sé ar bhunaitheoirí agus ar eagarthóirí Taighde agus Teagasc; agus chaith sé seal mar léachtóir le Gaeilge in Ollscoil Chúil Raithin sular thosaigh sé ag obair ar an Fhoclóir. Bhí Pádraig ar dhuine de bhunaitheoirí Ghaelcholáiste Dhoire i nDún Geimhin, agus tá sé ina ghobharnóir ar an scoil i dtólamh. Tá sé pósta le Susan, atá ag teagasc sa Ghaelcholáiste, agus tá a dtriúr páistí sa chóras Gaeloideachais, beirt acu i nGaelcholáiste Dhoire agus an duine is óige ar Bhunscoil Naomh Bríd.

Tags
Share with friends

Date and Time

Location

Coláiste Ollscoile Naomh Muire, Béal Feirste

191 Bóthar na bhFál

Béal Feirste, BT12 6FE

View Map

Save This Event

Event Saved