Free

AIF Regional Claims Training

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Butetown Community Centre

123 Loudoun Square

Cardiff

CF10 5UZ

United Kingdom

View Map

Event description
Regional Claims Training

About this Event

Please scroll down for English / sgroliwch i lawr ar gyfer Saesneg

Mae CGGC yn cynnal sesiynau hyfforddiant hawliadau rhanbarthol y credwn fydd yn fuddiol iawn i chi.

Cynhelir yr hyfforddiant rhwng 10:00 – 16:00. Dewch am 9.30 i ddechrau'n brydlon am 10am.

Bydd yr hyfforddiant yn ymdrin â’r pynciau canlynol:

• Proffil prosiectau

• Cyllid cyfatebol

• Opsiynau Costau Symlach

• Strwythur Tîm Hawlio a Gwirio

• Gofynion tystiolaeth

• Defnyddio PDS a mewnbynnu gwybodaeth

• Proses Swyddog Cymorth Hawliadau

• Proses Swyddog Cymorth Gwirio

• Ailbroffilio

Mae'r lleoliad a'r dyddiad fel a ganlyn;

Dydd Iau 27fed Chwefror 2020

Canolfan Gymunedol Butetown

40 Loudoun Square

Caerdydd

CF10 5UZ

Bydd cyfle i sgwrsio â buddiolwyr eraill y sy’n cynnal prosiectau yn eich ardal.

Cadarnhewch pwy fydd yn dod, a rhoi gwybod i mi am unrhyw ofynion o ran mynediad a/neu ddeiet. Darperir cinio bys a bawd a lluniaeth yn y cyfarfod.

Nodwch hefyd a hoffech i’r hyfforddiant fod yn Gymraeg neu yn Saesneg.

WCVA is running regional claims training sessions and it will be extremely valuable for you to attend.

The training will be held between 10:00 – 16:00. Please arrive at 9.30 for a prompt 10am start.

This training will cover the following topics:

• Project profiles

• Match funding

• Simplified Cost Options (SCO)

• Claim & Verification team structure

• Evidence requirements

• Navigate and input onto PDS

• Claim Support Officer process

• Verification Support officer process

• Re-profiles

The location and date is as follows;

Thursday 27th February 2020

Butetown Community Centre

40 Loudoun Square

Cardiff

CF10 5UZ

There will be an opportunity to network with other beneficiaries delivering projects in your area.

Please confirm who will be attending and if you have any access and/or dietary requirements. A buffet lunch and refreshments will be provided at the meeting.

Please also state whether you would like the learning to be in Welsh or English.

Share with friends

Date and Time

Location

Butetown Community Centre

123 Loudoun Square

Cardiff

CF10 5UZ

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved