Algorithmic Thinking (CSCU 002) / Meddwl Algorithmegol (CSCU 002)

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Cardiff University / Prifysgol Caerdydd

Queen's Building / Adeilad y Frenhines

The Parade / The Parade

Cardiff / Caerdydd

CF24 3AA

United Kingdom

View Map

Event description
Free teacher training to explore the delivery of computer science/Hyfforddiant i athrawon am ddim i archwilio'r ddarpariaeth o gyfrifiadureg

About this Event

Primary target audience: Non-specialist Computer Science teachers

Description: The process of analysing a problem is independent from any specific programming language. It encompasses an array of computing and programming abilities. This workshop will explore those abilities by considering in what way learners need to be taught how to think in order to solve a given problem. During the workshop the following topics will be covered:

 • Flow Charts
 • Pseudocode

Intended Outcomes of the workshop:

 • Construct and use flowcharts
 • Write and interpret pseudocode
 • Reflect on pedagogy for the teaching of algorithms
 • Explore a range of resources which can be utilised to introduce the topic of algorithms
 • Analyse previous and possible examination questions

-----------------------------------------------------------------------------

Prif gynulleidfa darged: Athrawon Cyfrifiadureg nad ydynt yn arbenigwyr

Disgrifiad: Mae’r broses o ddadansoddi problem yn annibynnol o unrhyw iaith raglennu benodol. Mae’n cynnwys amrywiaeth o alluoedd cyfrifiadura a rhaglennu. Bydd y gweithdy hwn yn archwilio’r galluoedd hynny drwy ystyried ym mha ffordd mae angen addysgu dysgwyr sut i feddwl er mwyn datrys problem benodol. Yn ystod y gweithdy byddwn yn mynd i’r afael â’r pynciau hyn:

 • Siartiau Llif
 • Ffug-god

Canlyniadau bwriadedig y gweithdy:

 • Creu a defnyddio siartiau llif
 • Ysgrifennu a dehongli ffug-god
 • Adlewyrchu ar addysgeg ar gyfer addysgu algorithmau
 • Archwilio ystod o adnoddau y gellir eu defnyddio i gyflwyno algorithmau fel pwnc
 • Dadansoddi cwestiynau arholiad blaenorol a phosibl

Date and Time

Location

Cardiff University / Prifysgol Caerdydd

Queen's Building / Adeilad y Frenhines

The Parade / The Parade

Cardiff / Caerdydd

CF24 3AA

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved