kr0 – kr350

Alumnisamling - Climate Governance

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Essendrops gate 3

0368 Majorstuen

Norway

View Map

Refund Policy

Refund Policy

No Refunds

Event description

Description

Velkommen til Styrelederskolens Alumnisamling.

Temaet for denne samlingen er styrets ansvar for miljømessige, sosiale og samfunnsetiske forhold, gjerne kalt "ESG" (Environmental, Social and Governance).

Program:

16:30: Dørene åpner

16:30 – 17:00: Registrering, enkel bevertning og mingling

17:00 – 17:05: Velkommen v/Styrelederskolen

17:05 – 17:45: Nysnø klimainvesteringer v/daglig leder Siri Kalvig

17:45 – 17:55: Pause

17:55 – 18:35: Styrets ansvar for ESG v/ Dag Mejdell

18:35 – 19:15: Paneldiskusjon og spørsmål fra publikum (ordstyrer: Widar Salbuvik)

Klimarapportering vs. Klimarisikorapportering


Mange selskaper har et forhold til klimarapportering som er en redegjørelse for selskapets egne CO2-utslipp, tiltak og målsettinger. Ikke alle selskaper har et forhold til klimarisikorapportering som handler om det motsatte; hvordan vil klimaendringer og klimapolitikk påvirke virksomheten? Å ha et bevisst forhold til klimarisiko vil kunne spare virksomheter for store økonomiske tap, samtidig som det vil gjøre virksomheten oppmerksom på muligheter forandringer i klima og klimapolitikk vil kunne åpne for.


Rådet for finansiell stabilitet (FSB) etablerte i 2015 "Task Force on Climate-Related Financial Disclosure" (TCFD). Formålet var å forbedre informasjonsgrunnlaget til investorer, kreditorer og forsikringstilbydere, for deres beslutninger relatert til klimaendringenes innvirkning på virksomheten. TCFD anbefaler at styret og ledelsen i alle selskaper integrerer miljøansvar i selskapenes strategi, forretningsplan, finansielle planlegging og risikostyring. Disse anbefalingene gjelder frivillig selskapsrapportering.

Hvorfor skal selskapene ønske å etterleve TCFD?


Svaret ligger hos investorene. De vinner eller taper basert på beslutninger de tar om selskapene de investerer i. Det er avgjørende at selskapene håndterer de fysiske risikoene og omstillingsrisikoen klimaendringene representerer. Vi ser allerede tegn til at disse investorene, og forvalterne som representerer dem, tar klimarisikoene - og mulighetene - svært seriøst. Flere investeringsselskaper har indikert at de vil gjøre klimaendringene til en hovedprioritering i deres samhandling med selskaper.

Med dette bakteppet; hvilken rolle har styret når det gjelder å håndtere klimarisiko?


Dette er temaet for kveldens foredrag. Det er styrene som er ansvarlige for å sette selskapets strategi - både på kort og lang sikt. I økende grad forventes styremedlemmer å sikre at klimarelaterte risikoer og muligheter blir adressert på riktig måte. I dag kan ikke styrene unngå å ta hensyn til klimaendringene; fordi klimaendringene driver økonomiske risikoer og muligheter, har styrene en plikt til å behandle dette på samme vilkår, og med samme alvor, som enhver annen styresak.

Kveldens foredragsholdere:

Siri Kalvig

Siri Kalvig er tidligere administrerende direktør værvarselselskapet Storm Weather Center. Kalvig har en doktorgrad i offshoreteknologi fra UiS og har også bakgrunn fra fysikk, astrofysikk og meteorologi fra UiB. Kalvig er i dag daglig leder i Nysnø Klimainvesteringer, et norsk statsaksjeselskap med formål å bidra til reduserte klimagassutslipp gjennom investeringer i ny teknologi, løsninger og tjenester.

Dag Mejdell

Dag Mejdell en erfaren næringslivsleder og styreleder. Høsten 2016 gikk han av – etter eget ønske – som konsernsjef i Posten etter ti år i stillingen. Etter at han gikk av i Posten har Dag Mejdell engasjert seg i utviklingen av norske og internasjonale virksomheter blant annet gjennom styrearbeid. Mejdell sitter i dag som styreleder iblant andre Hydro, Vy, Sparebank 1-SR Bank og som nestleder i SAS.

Widar Salbuvik

Widar Salbuvik er en av grunnleggerne av meglerhuset Pareto. Siden han solgte seg ut av Pareto på slutten av 1990-tallet, har Salbuvik forvaltet egne investeringer gjennom datterselskaper, samt verdipapirer. Han har bred erfaring som rådgiver overfor eksterne kunder innen styrearbeid, corporate governance, risikostyring og porteføljestyring. Salbuvik sitter i dag som styreleder i blant annet Nysnø Klimainvesteringer, som nestleder i Kings Bay og som styremedlem i Entra.

Share with friends

Date and Time

Location

Essendrops gate 3

0368 Majorstuen

Norway

View Map

Refund Policy

No Refunds

Save This Event

Event Saved