Free

An Introduction To Recording And The Recording Studio for Teachers | Cyflwy...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Tŷ Cerdd

Canolfan Mileniwm Cymru / Wales Millenium Centre

Bute Place

Cardiff

CF10 5AL

United Kingdom

View Map

Event description

Description

A collaboration between Tŷ Cerdd and The Cardiff County and Vale of Glamorgan Music service. The day will explore the journey from sound source to speaker and the creative possibilities to be explored on the way.

The day will aim to inspire you, give you a firm understanding of the principles, processes and practicalities of recording and music production and discover what is possible with budgets and resources from those available to the busker to the rockstar.

Participants will find out about the work of Ty Cerdd and their music services and gain a practical strategies of how to develop the work back in the classroom at all keystages.

Places on the course are free to book and the network will sponsor your attendance by supporting the cost of supply staff up to £180 per day.
Cydweithrediad rhwng Tŷ Cerdd a gwasanaeth cerddoriaeth Sir Caerdydd a Bro Morgannwg. Bydd y diwrnod yn chwilio’r daith o’r

ffynhonnell sain i’r corn sain a’r posibiliadau creadigol sydd i’w chwilio ar y ffordd.

Amcan y diwrnod yw eich ysbrydoli, rhoi i chi ddealltwriaeth gadarn o egwyddorion prosesau a’r agweddau ymarferol ar recordio a chynhyrchu cerddoriaeth, rhoi cyfle i chi ddarganfod beth sy’n ddichonol gyda chyllidebau ac adnoddau, o’r rheini sydd ar gael i’r cerddor pen stryd hyd at y seren roc.

Caiff y cyfranogwyr wybod am waith Ty Cerdd a’u gwasanaethau cerddoriaeth a chael strategaethau ymarferol i ddatblygu’r gwaith yn ôl yn yr ystafell ddosbarth ym mhob cyfnod allweddol.


Mae llefydd ar y cwrs am ddim i’w cadw a bydd y rhwydwaith yn eich noddi i ddod, drwy gefnogi cost staff cyflenwi hyd at £180 y diwrnod.


Share with friends

Date and Time

Location

Tŷ Cerdd

Canolfan Mileniwm Cymru / Wales Millenium Centre

Bute Place

Cardiff

CF10 5AL

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved