Free

An Introduction to the Kickstart Scheme

Actions and Detail Panel

Free

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Online event

Event description
The Powys Employer and Partnership Team will be providing an overview of the UK Government’s Kickstart Scheme to Powys employers.

About this event

‘An Introduction to the Kickstart Scheme’ for Powys employers will provide important information relating to the Scheme including,

• Eligibility

• How to Make an Application

• Gateway Organisations/Gateway Plus Organisations

• The complete Kickstart Process from start to finish

There will be an opportunity for businesses to learn about the mechanics of the scheme and ask questions to the Powys Employer and Partnership Team, with the aim of building confidence and encouraging many opportunities to be created to support 16 – 24 year old Universal Credit customers living in the county.

Bydd ‘Cyflwyniad i Gynllun Kickstart’ i gyflogwyr Powys yn darparu gwybodaeth bwysig am y Cynllun gan gynnwys,

• Cymhwysedd

• Sut i wneud cais

• Sefydliadau Porth/Sefydliadau Porth Ychwanegol

• Proses cyflawn Kickstart o’r dechrau i’r diwedd

Bydd cyfle i fusnesau ddysgu am fecanwaith y cynllun ac i ofyn cwestiynau i Dîm Cyflogwyr a Phartneriaethau Powys, â’r nod i fagu hyder ac annog creu llawer o gyfleoedd i gefnogi cwsmeriaid Credyd Cynhwysol 16 – 24 mlwydd oed sy’n byw yn y sir.

Tags
Share with friends

Date and time

Location

Online event

Save This Event

Event Saved