Sales Ended

ANG CYNRADD (Hyfforddiant - Llythrennedd & Rhifedd) - cyfrwng Cymraeg | P...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Plas Menai

Llanfairisgaer

Caernarfon

LL55 1UE

United Kingdom

View Map

Event description

Description

ANG CYNRADD

HYFFORDDIANT: Llythrennedd & Rhifedd

1 diwrnod

(8.45 - 4.00, 16.01.18 - Plas Menai, Caernarfon, Gwynedd)

***Sesiwn cyfrwng Cymraeg***

(Ymholiadau: cyswlltwch â Marian Williams ar 01286 679976 neu ang@gwegogledd.cymru)

________________________________________________________________________________

PRIMARY NQTs

TRAINING: Literacy & Numeracy

1 day

(8.45 - 4.00, 16.01.18 - Plas Menai, Caernarfon, Gwynedd)

***Welsh medium session****

(Enquiries: please contact Marian Williams on 01286 679976 or nqt@gwenorth.wales)Date and Time

Location

Plas Menai

Llanfairisgaer

Caernarfon

LL55 1UE

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved