Free

ANG CYNRADD (Hyfforddiant - Llythrennedd & Rhifedd) - cyfrwng Cymraeg | P...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Catrin Finch Centre

Wrexham Glyndŵr University

Mold Road

Wrexham

LL11 2AW

United Kingdom

View Map

Event description

Description


ANG CYNRADD

HYFFORDDIANT: Llythrennedd & Rhifedd

1 diwrnod

(8.45 - 4.00, 16.01.18 - Canolfan Catrin Finch, Glyndwr, Wrecsam)

***Sesiwn cyfrwng Cymraeg***

(Ymholiadau: cyswlltwch â Marian Williams ar 01286 679976 neu ang@gwegogledd.cymru)


PRIMARY NQTs

TRAINING: Literacy & Numeracy

1 day

(8.45 - 4.00, 16.01.18 - Catrin Finch Centre, Glyndwr, Wrexham)

***Welsh medium session****

(Enquiries: please contact Marian Williams on 01286 679976 or nqt@gwenorth.wales)
Share with friends

Date and Time

Location

Catrin Finch Centre

Wrexham Glyndŵr University

Mold Road

Wrexham

LL11 2AW

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved