Free

ANG UWCHRADD HYFFORDDIANT (Diwrnod 3: Dyfodol Llwyddiannus) - cyfrwng Cymra...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Tŷ Menai

Ffordd Penlan

Bangor

LL57 4HJ

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

DescriptionANG UWCHRADD - HYFFORDDIANT | SECONDARY NQTs - TRAINING

DIWRNOD 3: DYFODOL LLWYDDIANNUS | DAY 3: SUCCESSFUL FUTURE

1 diwrnod | 1 day

06.07.17 (8.45 - 4.00)

Ty Menai, Parc Menai, Bangor

***Sesiwn cyfrwng Cymraeg*** | ***Welsh medium session***


Ymholiadau | Enquiries: cyswlltwch â / contact :

Marian Williams | 01286 679976 | ang@gwegogledd.cymru | nqt@gwenorth.walesShare with friends

Date and Time

Location

Tŷ Menai

Ffordd Penlan

Bangor

LL57 4HJ

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved