Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

RSPB Newport Wetlands

West Nash Road

Newport

NP18 2BZ

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Overview

This workshop will be useful to teachers with no previous familiarity with animation. Experienced animation tutors will teach you everything you need to know to get started. It’s a hands-on workshop where you’ll learn essential animation techniques; from pixilation (using the body) to cut-out (making puppets with card). The workshop will cover several techniques that can be used across the key stages.

Facilitators

Winding Snake have built an international reputation running a diverse range of workshops, training and Continuing Professional Development (CPD) sessions in filmmaking, animation, media literacy, video game design, and the creative arts.

Visit www.windingsnake.com to find out more.

Who Can Attend?

The Arts and Education Network: South East Wales' workshops and masterclasses are open to teachers or cultural educators who work, or artists who live, in Blaenau Gwent, Caerphilly, Monmouthshire, Newport or Torfaen.

We Pay For Cover

To help teachers take advantage of our professional development opportunites, the Arts and Education Network: South East Wales can contribute up to £100 towards the cost of supply cover.

Lunch is provided.
Trosolwg

Bydd y gweithdy hwn yn ddefnyddiol i addysgwyr nad oes ganddynt brofiad blaenorol o animeiddio.

Bydd tiwtoriaid animeiddio profiadol yn dysgu popeth sydd arnoch angen ei wybod i ddechrau. Mae’n weithdy ymarferol lle y byddwch yn dysgu technegau animeiddio hanfodol; o bicselu (defnyddio’r corff) i dorri (gwneud pypedau gyda cherdyn). Bydd y gweithdy yn cwmpasu nifer o dechnegau y gellir eu defnyddio yn ystod y prif gamau.

Hwyluswyr

Mae Winding Snake wedi ennill enw da yn rhyngwladol drwy gynnal amrywiaeth o weithdai, hyfforddiant a sesiynau DPP (Datblygiad Proffesiynol Parhaus), animeiddio, llythrennedd y cyfryngau, dylunio gemau fideo, a’r celfyddydau creadigol.

www.windingsnake.com

Pwy sy’n cael mynychu?

Mae gweithdai a dosbarthiadau meistr Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg: De Ddwyrain Cymru yn agored i athrawon neu addysgwyr diwylliannol sy’n gweithio, neu artistiaid sy’n byw, ym Mlaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd neu Torfaen.

Rydym yn talu am athrawon cyflenwi

Er mwyn cynorthwyo athrawon i fanteisio ar ein cyfleoedd i ddatblygu’n broffesiynol, gall Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg: De Ddwyrain Cymru gyfrannu hyd at £100 tuag at gostau cyflenwi.

Darperir cinio.

Share with friends

Date and Time

Location

RSPB Newport Wetlands

West Nash Road

Newport

NP18 2BZ

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved