Antikorrupsjon seminar (compliance) med Albaran

Antikorrupsjon seminar (compliance) med Albaran

Actions and Detail Panel

Sales Ended

Date and time

Location

Arendal & Kristiansand

Arendal - Arendal Næringsforening, Havnegården 2. etg. / Kristiansand - GCE NODE Tordenskjoldsgate 9, 6 etg.

Norway

View map

Refund policy

Sales Have Ended

Registrations are closed

Takk for påmeldingen til Complianceseminar!

Description

Invitasjon til Albaran Compliance Seminar.

 • Arendal torsdag 18/2 kl. 08:00 – 10:00, sted: Arendal Næringsforening, Havnegården, Kystveien 14, 2. etg.
 • Kristiansand torsdag 18/2 kl. 12:30 – 14:30 - GCE NODE 6. etasje, Tordenskjolds gate 9, 4612 Kristiansand

Kjennskap til og etterlevelse av lover, regler og myndighetskrav er viktig. Konsekvensene av manglende etterlevelse, kan bli betydelige. Mange eksempler kan hentes fra områder som konkurranselovgivning, anti-korrupsjonsarbeid og skatt. For å bidra til at regelverk følges, refereres det ofte til «Compliance» eller «Compliance Program».

I dette seminaret inviterer vi til praktisk tenkning rundt implementering og bruk av Compliance Program.

Tema som vil bli behandlet er bl.a.:

 • regeloversikt, en brukerveiledning
 • definisjon av virksomhetens Compliance Program
 • bruk av virksomhetens Compliance Program, inkl.
  • hva gjør man før alarmen går?
  • hva gjør man når alarmen går?
  • hva gjør man etter at alarmen er gått?
 • iverksettelse av intern granskning?
 • forholdet til kontrollerende myndighet(er) / instans(er)
 • sanksjoner, bl.a.:
  • foretaksansvar
  • personlig ansvar
 • forholdet til andre; bl.a. hhv. internt i virksomheten og i forhold til media
 • hvis rettssak, hva gjør man da?

Albaran bistår med strategisk rådgivning, leder og følger opp prosjekt, og løser oppgaver ved bruk av Albarans flerfaglige miljø bestående av advokater, ingeniører og økonomer. Firmaet Albaran Advokat inngår som del av tjenestespekteret. Albaran har oppdragsgivere innenfor næringsliv og virksomhet i offentlig regi.

På dette seminaret vil Albaran være representert ved:

Advokat Tor Wilhelm Seim og Advokat Ragnar Østensen