Free

ARCH Cancer Strategy Engagement Event 25th April 2017

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Canolfan Gorseinon

Millers Drive

Groseinon

Swansea

SA4 4QN

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

"We’ve asked, engaged & listened and this is what we found"

We are holding a follow up engagement event to provide feedback on the development of the new joint (ABM (Abertawe Bro Morgannwg) and Hywel Dda UHBs) approach to cancer services in South West Wales.

The event will welcome and bring together those who are involved in caring or supporting patients living with and beyond cancer.

We will outline the strategy and what it means for cancer services in South West Wales. There will also be opportunity to further comment on work to date and inform the strategy in its final stages.

Rydym yn cynnal digwyddiad ymgysylltu dilynol i roi adborth ar ddatblygiad dull cyfun (Byrddau Iechyd Prifysgolion Abertawe Bro Morgannwg a Hywel Dda) newydd at wasanaethau canser yn Ne-orllewin Cymru.

Bydd y digwyddiad yn croesawu’r rheini sydd yn gofalu am, neu’n cynorthwyo cleifion sy’n byw gyda, a thu hwnt canser, ac yn dod a hwy at ei gilydd.

Byddwn yn amlinellu’r strategaeth a beth fydd yn golygu ar gyfer gwasanaethau canser yn Ne-orllewin Cymru . Bydd yna hefyd gyfle i wneud sylwadau pellach ar y gwaith hyd yn hyn, ac i hysbysu’r strategaeth yn ei gamau olaf.


Share with friends

Date and Time

Location

Canolfan Gorseinon

Millers Drive

Groseinon

Swansea

SA4 4QN

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved