Free

Multiple Dates

Argraffu 3D Printing

Actions and Detail Panel

Free

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Carmarthen Library

9 Saint Peter's Street

Carmarthen

SA31 1LN

United Kingdom

View Map

Event description
Join us at CaramrthenLibrary for a 3D Printing experience! Bring your creative side to life, from design to concept, and print!

About this event

Part science, community, and something entirely new, something for all-ages from tech enthusiasts, crafters, educators, tinkerers, hobbyists, engineers, science clubs, authors, artists, students, and commercial exhibitors. Come in and learn and share new ideas!

- MakerSpace technicians on hand during the session for support at all levels of experience

- Create your own designs, or choose from a vast selection of designs onlin

- Bring your files, we'll do the rest - download your designs at home, and we can print them for you

**£1 per hour cost to print**

**COVID restrictions apply - Maximum 4 persons per session**

**Tickets must be reserved for accompanying adults and children**

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ymunwch â ni yn Llyfrgell Ammanford i gael profiad Argraffu 3D! Dewch â'ch ochr greadigol yn fyw, o ddylunio i gysyniad, ac argraffu!

Cyfuniad o wyddoniaeth, cymuned, a rhywbeth cwbl newydd; mae yna rywbeth i bob oedran, o grefftwyr, addysgwyr, peirianwyr, dilynwyr technoleg, rhai sy'n hoffi potsian, clybiau gwyddoniaeth, awduron, artistiaid, myfyrwyr a stondinau masnachol. Dewch i ddysgu a rhannu syniadau newydd!

**£1 yr awr i printio**

- Technegwyr MakerSpace wrth law yn ystod y sesiwn i gefnogi ar bob lefel o brofiad

- Creu eich dyluniadau eich hun, neu ddewis o ddetholiad helaeth o ddyluniadau ar-lein

- Dewch â'ch ffeiliau, fe wnawn ni'r gweddill - lawrlwythwch eich dyluniadau gartref, a gallwn eu hargraffu ar eich cyfer chi

** Mae cyfyngiadau COVID yn berthnasol - Uchafswm o 4 person y sesiwn **

** Rhaid cadw tocynnau ar gyfer oedolion a phlant sy'n dod gyda nhw **


		Argraffu 3D Printing image
Share with friends

Location

Carmarthen Library

9 Saint Peter's Street

Carmarthen

SA31 1LN

United Kingdom

View Map

Organiser Carmarthenshire Libraries

Organiser of Argraffu 3D Printing

Save This Event

Event Saved