Free

Arloeswyr Digidol Gwynedd / Gwynedd Digital Pioneers

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Clwb Porthmadog Porthmadog

Y Traeth Stadiwm

Porthmadog

LL49 9PP

United Kingdom

View Map

Event description

Description

GRŴP ARLOESWYR DIGIDOL GWYNEDD - GWYNEDD DIGITAL PIONEERS GROUP

We would like to invite you to the first meeting of the Gwynedd Digital Pioneers Group.

The aim of the Group is to bring businesses together from Gwynedd who are keen to make better use of digital technology. It will be an opportunity to network and learn about opportunities to reduce costs, reach more customers and to provide a better quality service.

Any business based in Gwynedd can join, whether it makes extensive use of digital technology or little.

What is the Gwynedd Digital Pioneers Group?

  • A network for businesses from Gwynedd who want to push ahead with their use of digital technology.
  • Facilitated professionally.
  • Golden opportunity to share learning with other like-minded businesses.
  • Talks and visits to explore new ways of saving costs, improving marketing and offering better customer service.
  • Direction of the Group to be led by its members.

We're confident that the Group will be an effective way for businesses to learn how using digital technology can help generate a sustainable profit.

The first meeting of the Group will be on 29/10/18 14.00-16.00hrs at Porthmadog Football Club.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRŴP ARLOESWYR DIGIDOL GWYNEDD - GWYNEDD DIGITAL PIONEERS GROUP

Hoffwn ymestyn gwahoddiad i gyfarfod cyntaf Grŵp Arloeswyr Digidol Gwynedd.

Amcan y grŵp yma yw dod a busnesau o Wynedd at ei gilydd sy’n awyddus i wneud defnydd gwell o dechnoleg ddigidol. Darperir cyfle i rwydweithio a dysgu am y cyfleoedd sy’n bodoli i leihau costau, i gyrraedd mwy o gwsmeriaid ac i ddarparu gwell gwasanaeth.

Mae croeso i unrhyw fusnes ymuno, ych chi eisoes yn gwneud defnydd helaeth o dechnoleg ddigidol neu ddim.

Beth yw Grŵp Arloeswyr Digidol Gwynedd?

  • Rhwydwaith busnesau o Wynedd sy’n awyddus i wthio ymlaen gyda’i defnydd o dechnoleg ddigidol.
  • Caiff ei hwyluso’n broffesiynol.
  • Cyfle euraidd i ddysgu oddi wrth fusnesau eangfrydig eraill.
  • Cyflwyniadau gan arbenigwyr profiadol ac ymweliadau i weld enghreifftiau ar waith.
  • Yr aelodau fydd yn pennu cyfeiriad y Grŵp.


Rydym yn ffyddiog bydd y Grŵp yn fodd effeithiol i fusnesau ddysgu sut gall defnyddio technoleg ddigidol helpu i greu proffid gynaliadwy.

Cynhelir y cyfarfod cyntaf o’r Grŵp ar ddydd Llun 29/10/18 am 14.00-16.00 yng Nghlwb Peldroed Porthmadog.


Share with friends

Date and Time

Location

Clwb Porthmadog Porthmadog

Y Traeth Stadiwm

Porthmadog

LL49 9PP

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved