Free

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Llandrindod Wells Youth Club

Cadwallader Way

Llandrindod Wells

LD1 6BJ

United Kingdom

View Map

Event description
Arolygon blynyddol a phontio effeithiol / Annual reviews and effective transition

About this Event

Bydd y digwyddiad hwn yn edrych ar arfer gorau i gynnal arolygon blynyddol i blant a phobl ifanc sydd ag anghenion dysgu ychwanegol, gan sicrhau fod unrhyw newidiadau neu lwyddiannau’n cael eu cofnodi a bod y ddarpariaeth yn parhau i fod yn briodol. Fe fydd hefyd yn edrych ar sut y gall arolygon blynyddol gefnogi pontio effeithiol.

This event will look at best practice for carrying out annual reviews for children and young people with additional learning needs, ensuring that any changes or successes are recorded and that the provision is still appropriate. It will also look at how annual reviews can support effective transition.

Share with friends

Date and Time

Location

Llandrindod Wells Youth Club

Cadwallader Way

Llandrindod Wells

LD1 6BJ

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved