Free

Årsmøte Construction City

Actions and Detail Panel

Free

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Online Event

Event description
Velkommen til Construction Citys årsmøte!

About this Event

Construction Citys årsmøtet avholdes årlig for samtlige klyngemedlemmer. Formålet med møtet er å orientere klyngens arbeid, samt fremlegge regnskap og budsjett for Selskapet.

Etter medlemsvilkårene har hvert av medlemmene våre en deltaker (og stemme) hver. Sakspapirene til møtet sendes ut i god tid før møtet.

Agenda

  • Hvilke utviklingsprosjekter jobbes det med i klyngen? Lederne av kjernegruppene orienterer
  • Godkjenne stemmeberettigede
  • Valg: Møteleder, Referent, to til å underskrive protokollen
  • Innkalling
  • Sakslisten
  • Forretningsorden
  • Årsberetning
  • Valg
  • Avslutning: la oss gå for ekstraordinære prestasjoner!

Mer informasjon kommer.

Velkommen til Construction Citys årsmøte onsdag 3. juni kl. 10.00. Vi gleder oss til å se dere!

Merk: Årsmøte er i utgangspunktet kun åpent for klyngemedlemmer, men om du er interessert i klyngens arbeid og/eller vurderer medlemskap er du hjertelig velkommen som observatør.

Share with friends

Date and Time

Location

Online Event

Save This Event

Event Saved