Art in the classroom at Keystage 2

Actions and Detail Panel

Sales Ended

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Online event

Refund policy

Refund policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Event description
Using found natural materials and basic classroom supplies.

About this event

Art in the Classroom at keystage 2

Thursday 11 & 18 November 2021; 2pm-4pm

Using found natural materials and basic classroom supplies Emma Prentice will offer a range of different practical exercises and art activities to extend pupils understanding and accomplishment of key techniques. These sessions will furnish teachers with tasks that involve pupils working collaboratively through a creative process using their imagination, problem solving and team working.

The sessions follow on from each other so teachers need to attend both.

This course will be run by Emma Prentice

https://www.emmaprentice.co.uk/

A Zoom link will be shared to all signed up to the course closer to the date.

*********************************************************************************************

Celf yn yr ystafell ddosbarth ar allwedd 2

Dydd Iau 11 a 18 Tachwedd 2021; 2pm-4pm

Gyda deunyddiau naturiol ac offer sylfaenol yr ystafell ddosbarth, bydd Emma Prentice yn cynnig ystod o wahanol brofiadau ymarferol a gweithgareddau celf i ehangu dealltwriaeth disgyblion o dechnegau allweddol. Bydd y sesiynau’n paratoi athrawon gyda thasgau lle bydd disgyblion yn cydweithio drwy broses greadigol, gan ddefnyddio eu dychymyg, eu sgiliau datrys problemau a gweithio mewn tîm.

Mae'r ail sesiwn yn dilyn y gyntaf, felly bydd angen i athrawon fynychu'r ddwy.

Cynhelir y cwrs yma gan Emma Prentice

https://www.emmaprentice.co.uk/

Bydd dolen Zoom yn cael ei rhannu â phawb sydd wedi cofrestru ar y cwrs yn nes at y dyddiad.

Expressive Arts Professional Learning Programme Autumn 2021

The Central South consortium is working with the A2Connect project to deliver an exciting and varied programme of Professional Learning for teachers led by practising artists and creative practitioners. These are designed to inspire teachers at all levels; to nurture confidence, skills, and to support the development of new approaches to teaching expressive arts in line with the Curriculum for Wales framework.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Rhaglen Dysgu Proffesiynol y Celfyddydau Mynegiannol Hydef 2021

Mae Consortiwm Canolbarth y De yn gweithio gyda phrosiect A2:Clymu i ddarparu rhaglen Dysgu Proffesiynol gyffrous ac amrywiol i athrawon, dan arweiniad artistiaid ac ymarferwyr creadigol. Mae'r rhain wedi'u dylunio i ysbrydoli athrawon ar bob lefel, i feithrin hyder a sgiliau, ac i gefnogi'r gwaith o ddatblygu ymagweddau newydd tuag at addysgu'r celfyddydau mynegiannol, yn unol â'r fframwaith ar gyfer y Cwricwlwm Newydd i Gymru.


		Art in the classroom at Keystage 2 image

Date and time

Location

Online event

Refund policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Organiser A2Connect: Arts & Education Network C.S. Wales

Organiser of Art in the classroom at Keystage 2

Cardiff, Bridgend, Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tydfil and Vale of Glamorgan 

We offer Professional Learning courses for teachers, schools, educators and artists
We provide opportunities for teachers, artists and organisations from the arts, creative, cultural and heritage sectors to come together and collaborate.
We foster and promote arts activities taking place in schools – celebrating good practise and learning through creative engagement.

Save This Event

Event Saved