Artes Mundi 7 - Artists' talks and conversations
£25
Artes Mundi 7 - Artists' talks and conversations

Artes Mundi 7 - Artists' talks and conversations

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Reardon Smith Lecture Theatre

National Museum Cardiff

Cathays Park

Cardiff

CF10 3NP

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Join us for a day of talks and conversations led by the Artes Mundi 7 shortlist artists John Akomfrah, Neïl Beloufa, Amy Franceschini / Futurefarmers, Lamia Joreige, Nástio Mosquito and Bedwyr Williams.

Artes Mundi is an internationally focused arts organisation based in Cardiff, Wales. Through our biennial exhibition and prize and many other related commissions and community projects, we aim to recognise and present work by leading contemporary visual artists from across the world.

Presentations by each of our shortlisted artists will take different forms including talks, performances and film screenings. This is an opportunity to consider more deeply each artists practice and some of the themes such as personal and collective histories of migration and diaspora, globalisation, political power structures, and our personal fears and anxieties and what it means to be human with all its flaws, idiosyncrasies and potential.

The day aims to give a broader access to the ideas and themes that run through each artists’ practice but also to consider these presentations as a catalyst for conversation on society, culture and the usefulness of art. Bringing together disparate voices from different cultures from all over the world we invite you to listen and join this conversation.

Following on from the artist talks Claire Doherty (Situations Director) will lead a conversation with the audience along with Artes Mundi Director Karen MacKinnon and Artes Mundi 7 selectors Élise Atangana (Freelance curator) and Alistair Hudson (MIMA Director).

Programme HERE

Ymunwch â ni am ddiwrnod o sgyrsiau ac ymgomiau dan arweiniad yr artistiaid ar restr fer Artes Mundi 7 – John Akomfrah, Neïl Beloufa, Amy Franceschini / Futurefarmers, Lamia Joreige, Nástio Mosquito a Bedwyr Williams.

Sefydliad â ffocws rhyngwladol yw Artes Mundi â’i gartref yng Nghaerdydd. Drwy ein harddangosfa a gwobr eilflwydd a llawer o gomisiynau a phrosiectau cymunedol cysylltiedig eraill, rydym yn anelu at gydnabod a chyflwyno gwaith gan artistiaid gweledol cyfoes blaenllaw o bedwar ban byd.

Bydd cyflwyniadau gan bob un o’n hartistiaid ar y rhestr fer yn ymgymryd â gwahanol ffurfiau – sgyrsiau, perfformiadau a dangosiadau ffilm. Dyma gyfle i roi ystyriaeth ddwysach i waith pob artist megis hanesion ymfudo – rhai personol ac ar y cyd – a phobl ar wasgar, globaleiddio, strwythurau grym gwleidyddol, ein hofnau a phryderon personol a beth yw ystyr bod yn ddynol gyda’i holl ddiffygion, mympwyon a photensial.

Bwriad y diwrnod yw rhoi mynediad ehangach i’r syniadau a’r themâu sy’n rhedeg drwy waith pob artist ond hefyd ystyried y cyflwyniadau hyn fel catalydd ar gyfer trafodaeth am gymdeithas, diwylliant a defnyddioldeb celf. Gan ddod â gwahanol leisiau at ei gilydd o wahanol ddiwylliannau o bob cwr o’r byd rydym yn eich gwahodd i wrando ac ymuno â’r drafodaeth yma.

Yn sgil sgyrsiau gan yr artistiaid, bydd Claire Doherty (Cyfarwyddwr Situations) yn arwain ymgom â’r gynulleidfa ynghyd â Chyfarwyddwr Artes Mundi Karen MacKinnon a detholwyr Artes Mundi 7 Élise Atangana (curadur llawrydd) ac Alistair Hudson (Cyfarwyddwr MIMA).

Rhaglen YMA

Tickets/ Tocynnau: £25

Concessions/Consesiynau*: £20 (Code/ Cod: Concession)

Groups/ Grwpiau: We offer 20 % discount for bookings of 8 or over. Please contact Artes Mundi for details./ Rydym yn cynnig 20% disgownt ar gyfer archebion o 8 neu fwy. Cysylltwch â Artes Mundi am fanylion

*Eligible Concessions: full time students with valid student id and unemployed./ Consesiynau sydd yn gymwys: myfyrwyr llawn amser gyda ad dilys a’r ddi-waith


Sponsored by/ Noddwyd gan

Share with friends

Date and Time

Location

Reardon Smith Lecture Theatre

National Museum Cardiff

Cathays Park

Cardiff

CF10 3NP

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved