Artes Mundi 7 Conference
£25
Artes Mundi 7 Conference

Artes Mundi 7 Conference

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Reardon Smith Theatre

National Museum Cardiff

Cathays Park

Cardiff, CF10 3NP

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

This series of talks and conversations offers a rare opportunity to hear the Artes Mundi 7 shortlisted artists speak about core themes and concerns that are central to their practice.

Artes Mundi presents work by international artists who respond to the human condition. While this is a vast context, it invites us to consider how these artists connect to broader social concerns from perspectives that are engaged with society, political systems and diverse local and global communities.


Mae’r gyfres hon o sgyrsiau a thrafodaethau’n cynnig cyfle prin i glywed yr artistiaid ar restr fer Artes Mundi 7 yn siarad am themâu ac ystyriaethau craidd sy’n ganolog i’w gwaith.

Mae Artes Mundi’n cyflwyno gwaith gan artistiaid rhyngwladol sy’n ymateb i’r cyflwr dynol. Er mai cyd-destun enfawr yw hwn, mae’n ein gwahodd i ystyried sut mae’r artistiaid hyn yn ymgysylltu ag ystyriaethau cymdeithasol ehangach o bersbectifau sy’n ymwneud â chymdeithas, systemau gwleidyddol a gwahanol gymunedau lleol a byd-eang.


Tickets: £25

Concessions*: £20 (Discount Code: Concession)

Groups: We offer %20 discount for bookings of 8 or over. Please contact Artes Mundi for details.


*Eligible Concessions: full time students with valid student id and unemployed.

Share with friends

Date and Time

Location

Reardon Smith Theatre

National Museum Cardiff

Cathays Park

Cardiff, CF10 3NP

View Map

Save This Event

Event Saved