Free

Artes Mundi Matinee - Carrie Mae Weems

Actions and Detail Panel

Free

Event Information

Location

Location

G39

Oxford Street

Cardiff

CF24 3DT

United Kingdom

View Map

Event description
Carrie Mae Weems Constructing  History: A Requiem to Mark the Moment, 2008. Dur. 20’04” The Baptism, 2020. Dur. 11’35”

About this event

Constructing History: A Requiem to Mark the Moment, 2008. Dur:20’04’’

Constructing History: A Requiem to Mark the Moment, 2008, presents history as sequences, ‘a story within a story’, as Weems narrates at the beginning of the film. Shot in Atlanta with Savannah College of Art and Design (SCAD) students and produced by SCAD and the National Black Arts Festival, Constructing History layers moments of violence and social upheaval and demonstrate disruption in the path of 20th Century history and thinking. ‘The bright lights of history are now shining down at them’ Weems continues, the young people act out a series of famous archetypal moments including Martin Luther King Jr’s assassination, a mother cradling her daughter during the aftermath of the Hiroshima atomic bombing and a speculated scene of a pensive James Earl Ray as he looks at his gun.These profound meanings and staged theatricality are interjected by chaotic Super-8 shots of newsreels taken from Weems’s own television and directed to the present with intimate Black and White vignettes of Barak Obama and Hillary Clinton during the 2008 Democratic presidential nomination.

The Baptism, 2020. Dur:11’35’’

The Baptism, 2020, is directed by artist Carrie Mae Weems and written and performed by award-winning poet Carl Hancock Rux. The work is drawn from Rux’s Baptism (of The Sharecropper's Son & The Boy From Boonville), a three-part poem and tribute to the legacies of civil rights leaders John Lewis and C.T. Vivian.

In The New York Times, Maya Phillips called the piece "a work that is freeing and radical in a way that Black art so often doesn't get to be."

Widely renowned as one of the most influential living American artists, Carrie Mae Weems examines how our society structures power through deeply embedded stories, images, and ideas. A gifted storyteller who works porously between text and image, Weems has developed a revolutionary approach to the expression of narratives about women, people of colour and working-class communities.

Content Warning: Parental guidance and viewer discretion is advised. Some viewers may find some of the scenes in the film distressing.

Image Credit: Carrie Mae Weems, The Baptism, 2020

////////

Constructing History: A Requiem to Mark the Moment, 2008. Hyd:20’04’’

Mae Constructing History: Requiem to Mark the Moment, 2008, yn cyflwyno hanes fel dilyniannau, 'stori o fewn stori', wrth i Weems adrodd ar ddechrau'r ffilm. Mae Construcing History, a saethwyd yn Atlanta gyda myfyrwyr Coleg Celf a Dylunio Savannah (SCAD) a'i chynhyrchu gan SCAD a’r National Black Arts Festival, yn gosod eiliadau o drais a newid cymdeithasol mewn haenau ac yn dangos aflonyddwch ar lwybr hanes a meddwl yr 20fed Ganrif. Dywed Weems fod 'goleuadau llachar hanes yn disgleirio arnynt bellach', mae'r bobl ifanc yn ail-greu cyfres o eiliadau sylfaenol adnabyddus gan gynnwys llofruddiaeth Martin Luther King Jr, mam yn cysuro ei merch yn ei breichiau yn sgil bom atomig Hiroshima a golygfa ddamcaniaethol o James Earl Ray myfyrgar wrth iddo edrych ar ei wn. Torrir ar draws yr ystyron dwfn hyn a'r natur theatraidd a gaiff ei chreu gan ddelweddau Super-8 anhrefnus o straeon newyddion oddi ar deledu Weems ei hun a'u cyfeirio at y presennol gyda phortreadau bach du a gwyn preifat eu natur o Barak Obama a Hillary Clinton yn ystod enwebiad arlywyddol Democrataidd 2008.

The Baptism, 2020. Hyd:11’35’’

Mae The Baptism, 2020 wedi'i chyfarwyddo gan yr artist Carrie Mae Weems a'i hysgrifennu a'i pherfformio gan y bardd arobryn Carl Hancock Rux. Mae'r gwaith yn seiliedig ar Baptism (of The Sharecropper's Son & The Boy From Boonville) gan Rux, cerdd tair rhan a theyrnged i'r arweinwyr hawliau sifil John Lewis a C.T. Vivian.

Yn The New York Times, galwodd Maya Phillips y darn yn 'waith sy'n rhyddhau ac yn radical mewn ffordd nad yw celfyddyd Ddu yn cael bod yn aml o gwbl.'

Mae Carrie Mae Weems yn adnabyddus iawn fel un o'r artistiaid Americanaidd byw mwyaf dylanwadol, ac mae'n archwilio sut mae ein cymdeithas yn strwythuro grym drwy straeon, delweddau a syniadau sydd wedi'u gwreiddio'n ddwfn. Mae'n storïwraig ddawnus sy'n gweithio'n ddirwystr rhwng testun a delwedd, ac mae wedi datblygu dull chwyldroadol o fynegi naratifau am fenywod, pobl groenliw a chymunedau dosbarth gweithiol.

Rhybudd ynghylch y Cynnwys: Cynghorir arweiniad gan rieni a disgresiwn y gwyliwr. Efallai y bydd rhai o'r golygfeydd yn y ffilm yn peri gofid i rai gwylwyr.

Share with friends

Location

G39

Oxford Street

Cardiff

CF24 3DT

United Kingdom

View Map

Organiser g39

Organiser of Artes Mundi Matinee - Carrie Mae Weems

Save This Event

Event Saved