Free

Artes Mundi Matinee - Dineo Seshee Bopape

Actions and Detail Panel

Free

Event Information

Location

Location

G39

Oxford Street

Cardiff

CF24 3DT

United Kingdom

View Map

Event description
Dineo Seshee Bopape Title Unknown at Time of Publication (pictured), 2018. 33’40”

About this event

Title unknown at time of publication, 2018. Dur: 33’40’’

The script of the film is based loosely on the court transcripts of the „Khwezi vs. J Z “rape trial of the year ______. 

 Khwezi (alias), took ____, the then Vice President of South Africa to high court with the charge of rape. 

Many things were said during, before and after the trial…. about the victim, the rape accused, the victor, the raped, the rapist, witnessing- of self/other, of narration, of the ‘cultural’ and more. 

The title -a summary of the events, the story, the logic of which is not yet fully known, although the script is known to all. 

Content Warning: Parental guidance and viewer discretion is advised. Some viewers may find this video distressing as it contains some images and verbal descriptions of physical and sexual violence, and rape.

Image Credit: Dineo Seshee Bopape, Title unknown at the time of publication, 2018

//////////

Teitl anhysbys adeg cyhoeddi, 2018. Hyd: 33’40’’

Mae sgript y ffilm wedi'i seilio'n fras ar drawsgrifiadau achos llys treisio rhywiol Khwezi vs. J Z yn y flwyddyn ______. 

 Aeth Khwezi (ffugenw) ag ____, Is-lywydd De Affrica ar y pryd i'r uchel lys gyda chyhuddiad o dreisio rhywiol. 

Dywedwyd llawer o bethau yn ystod, cyn ac ar ôl y treial.... am y dioddefwr, y sawl a gyhuddwyd o drais rhywiol, y buddugol, y sawl a dreisiwyd, y treisiwr, y tystio- ei hun/gan rywun arall, am yr adroddiad, am y 'diwylliannol' a mwy. 

Nid yw'r teitl -crynodeb o'r digwyddiadau, y stori, nad yw ei rhesymeg yn gwbl hysbys eto, er bod y sgript yn hysbys i bawb. 

Rhybudd ynghylch y Cynnwys: Cynghorir arweiniad gan rieni a disgresiwn y gwyliwr. Efallai y bydd y fideo hwn yn peri gofid i rai gwylwyr gan ei fod yn cynnwys delweddau a disgrifiadau llafar o drais corfforol a rhywiol, a threisio rhywiol.

Share with friends

Location

G39

Oxford Street

Cardiff

CF24 3DT

United Kingdom

View Map

Organiser g39

Organiser of Artes Mundi Matinee - Dineo Seshee Bopape

Save This Event

Event Saved