Free

Artes Mundi Matinee - Meiro Koizumi

Actions and Detail Panel

Free

Event Information

Location

Location

G39

Oxford Street

Cardiff

CF24 3DT

United Kingdom

View Map

Event description
Meiro Koizumi AntiDream #2 Torch Ritual Edit, 2021. 28”00”

About this event

AntiDream #2 Torch Ritual Edit, 2021. Dur: 28’00’’

This new video by Koizumi, AntiDream #2, is a sound work which the audience is expected to listen to in the most crowded spot in the cities that one lives. In the work, the mechanical voice abstractly tries to turn the cityscape under the pandemic into authoritarian dystopia. AntiDream #2 Torch Ritual Edit is an unedited superposition of this sound work and the existing video footages of the Torch Relay for the Tokyo Olympics on the internet. According to a poll, 70 percent of people do not want the Olympic Games to be held during this pandemic, but the Japanese government is desperate for it to go ahead. They are spending $100 million on the Torch Relay, while many people are dying from Coronavirus because of lack of beds in the hospital. There is a contradiction that the uglier the situation around the Olympic becomes, the stronger the work becomes.

Image Credit: Meiro Koizumi, AntiDream #2 Torch Ritual, 2021

////////

AntiDream #2 Torch Ritual Edit, 2021. Hyd: 28’00’’

Mae'r fideo newydd hwn gan Koizumi, AntiDream #2, yn gwaith sain y disgwylir i'r gynulleidfa wrando arno yn y man mwyaf gorlawn yn y dinasoedd y maent yn byw ynddynt. Yn y gwaith, mae'r llais mecanyddol yn ceisio troi'r dinaslun o dan y pandemig yn amharadwys awdurdodaidd. "Mae "AntiDream #2 Torch Ritual Edit" yn arosodiad heb ei olygu o'r gwaith sain hwn a'r lluniau fideo presennol o daith gyfnewid y fflam ar gyfer Gemau Olympaidd Tokyo ar y rhyngrwyd. Yn ôl pôl piniwn, nid yw 70 y cant o bobl am i'r Gemau Olympaidd gael eu cynnal yn ystod y pandemig, ond mae llywodraeth Japan, sy'n awyddus iawn i'w cynnal. Maent yn gwario $100 miliwn i fwrw ymlaen â thaith gyfnewid y fflam, tra bod llawer o bobl yn marw o’r Coronafeirws oherwydd diffyg gwelyau yn yr ysbyty. Mae yna groesddewud wrth i'r sefyllfa o amgylch y Gemau Olympaidd droi'n fwy a mwy hyll, y cryfaf y daw'r gwaith. Mae'r gwaith ar YouTube i gyrraedd cynulleidfa ehangach.

Share with friends

Location

G39

Oxford Street

Cardiff

CF24 3DT

United Kingdom

View Map

Organiser g39

Organiser of Artes Mundi Matinee - Meiro Koizumi

Save This Event

Event Saved