£4 – £5

ARTIST IN CONVERSATION // Anj Smith in conversation with Alfredo Cramerotti

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

MOSTYN

12 Vaughan Street

Llandudno

LL30 1AB

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Event description
Artist in conversation: Anj Smith in conversation with Alfredo Cramerotti / Artist mewn sgwrs: Anj Smith mewn sgwrs gyda Alfredo Cramerotti

About this Event

Anj Smith, currently showing at MOSTYN, will be in conversation with our Director, Alfredo Cramerotti. The event will take place in the gallery space.

Working primarily with painting, Smith’s work reflects on the very possibilities and limitations of the medium itself. Her work excavates often overlooked art histories which she combines with her lived experiences to form the layers within her work. Exploring the very edges of representation, Smith's intricately rendered paintings explore issues of identity, eroticism, mortality and fragility. Wildly feral landscapes, ambiguous figures, textiles, flora and fauna are intricately depicted.

Drawing upon sources as disparate as the works of Lucas Cranach, and the couture of Madam Grès, Smith weaves archaic traditions and contemporary signs together into a personal cosmology. Her paintings are rich in detail, colour and texture, collapsing strict definitions of portraiture, landscape and still-life whilst allowing elements of each to coexist.

/////

Bydd Anj Smith, sy'n dangos ym MOSTYN ar hyn o bryd, mewn sgwrs â Chyfarwyddwr MOSTYN, Alfredo Cramerotti. Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal yn yr oriel.

Mae ei gwaith yn tyrchu i hanes celf sy’n cael ei anwybyddu’n aml iawn, ac mae hynny’n cyfuno â'i phrofiadau byw, i ffurfio’r haenau yn ei gwaith. Drwy archwilio ymylon cynrychiolaeth, mae paentiadau Smith wedi'u rendro'n gywrain ac yn archwilio materion hunaniaeth, erotiaeth, marwolaeth a breuder. O fewn ei gweithiau rhyfeddol o fanwl, defnyddir tirweddau gwyllt, ffigurau amwys, tecstilau, a fflora a ffawna prin ac egsotig, gan wau traddodiadau hynafol ac arwyddion cyfoes gyda'i gilydd yn gosmoleg bersonol.

Gan dynnu ar ffynonellau mor amrywiol â gweithiau Lucas Cranach, a ffasiwn Madam Grès, mae Smith yn plethu traddodiadau hynafol ac arwyddion cyfoes gyda'i gilydd yn gosmoleg bersonol. Mae ei phaentiadau yn gyfoethog o ran manylion, lliw a gwead, gan ddymchwel diffiniadau llym o bortread, tirwedd a bywyd llonydd tra’n caniatáu i elfennau o bob un gydfyw.

Share with friends

Date and Time

Location

MOSTYN

12 Vaughan Street

Llandudno

LL30 1AB

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Save This Event

Event Saved