Free

Arts Award Support Surgery - Cardiff

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Wales Millennium Centre

Bute Place

Cardiff

CF10 5AL

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Arts Award Adviser Support Surgery – Cardiff

Location: Wales Millennium Centre
Date: Tuesday 27th February 2018
Time: 09.00-12.30

Booking Essential

This Arts Award Adviser Surgery is aimed at trained advisers who are planning their project delivery, and for those who are approaching the moderation. The surgery will consist of pre-booked 30 minute slots for advisers to speak to a trainer and raise any questions they may have about their delivery.

Cymhorthfa i Ymgynghorwyr Arts Award - Caerdydd

Lleoliad: Canolfan y Mileniwm
Dyddiad: Dydd Mawrth, 27 Chwefror 2018
Amser: 09.00-12.30

Mae’n rhaid archebu ymlaen llaw

Anelir y Gymhorthfa Ymgynghorwyr Arts Award at ymgynghorwyr hyfforddedig sy’n cynllunio sut i gyflwyno eu prosiect neu ymgynghorwyr sydd yn paratoi i gymedroli’r gwaith. Bydd y gymhorthfa ar ffurf slotiau 30 munud wedi eu harchebu ymlaen llaw fydd yn rhoi cyfle i ymgynghorwyr siarad â hyfforddwr a thrafod unrhyw gwestiynau sydd ganddynt ynghylch cyflwyno’u prosiect.Share with friends

Date and Time

Location

Wales Millennium Centre

Bute Place

Cardiff

CF10 5AL

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved