ArtWorks Cymru Conference 2016: Cymryd yr Awennau / Doing it for Ourselves
£35 – £50
ArtWorks Cymru Conference 2016: Cymryd yr Awennau / Doing it for Ourselves

ArtWorks Cymru Conference 2016: Cymryd yr Awennau / Doing it for Ourselves

Event Information

Share this event
Date and Time
Location
Location

Metropole Hotel and Spa

Temple Street

Llandrindod Wells

LD1 5DY

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Cynhadledd ArtWorks Cymru Conference 2016

Cymryd yr Awennau / Doing it for Ourselves

Please scroll down for the English

Dydd Mawrth 29 / Dydd Mercher 30 Tachwedd 2016

Gwesty'r Metropole, Llandrindod

Mae ArtWorks Cymru yn eich gwahodd i dreulio deuddydd yn y Canolbarth yn ystyried celfyddydau cyfranogol yng Nghymru, yr hyn y buom yn ei wneud am y ddwy flynedd ddiwethaf ac i drafod gyda'n gilydd beth ddylai ddigwydd nesaf.

Bydd y gynhadledd yn rhoi trosolwg o'r prosiectau a gynhaliwyd dros y ddwy flynedd ddiwethaf, cyfle i ymuno â'n grwpiau dysgu ar gyfer gweithdai a thrafodaethau, cwrdd â chydweithwyr a chyd-artistiaid i rwydweithio a thrafod yr ymarfer, a hyd yn oed ymuno â Dawns Powys am dipyn o ddawnsio!

I gael mwy o wybodaeth am y gynhadledd, edrychwch ar http://artworks.cymru/events 


Tuesday 29th / Wedsnesday 30th November 2016

The Metropole Hotel, Llandrindod Wells

ArtWorks Cymru invites you to spend two days in Mid Wales considering participatory arts in Wales, what we’ve all been doing for the last two years, and to have a think together about what needs to happen next.

The conference will give you an overview of the projects that have been run over the last two years, a chance to join our learning groups for workshops and discussions, meet colleagues and fellow artists to network and discuss the practice, and even join Powys Dance for a good dance!

The programme and practical information can be found at http://artworks.cymru/events


Share with friends
Date and Time
Location

Metropole Hotel and Spa

Temple Street

Llandrindod Wells

LD1 5DY

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved