Free

A&S Showcase: Six Steps education programme

Actions and Detail Panel

Free

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Online event

Event description
Arddangosfa A&S: Rhaglen addysg Chwe Cham ar gyfer cefnogi Gofal Lliniarol a Gofal Diwedd Oes mewn Cartrefi Gofal a Gofal Cartref

About this event

A&S Showcase: Six Steps education programme for supporting Palliative and End of Life Care in Care Homes and Domiciliary Care

This is a showcase for project participaing in Bevan Commission's national Adopt and Spread Programme.

Come and watch.

Six Steps education programme for supporting Palliative and End of Life Care in Care Homes and Domicillary Care (BCUHB)

For adoption in Care Homes and Home Care Agencies

A successful approach focussed on early assessment and coordination of care, in care homes and those being cared for at home.

Adoption Sites recruited into the programme:

  • Powys Teaching Health Board
  • Cwm Taf Morgannwg University Health Board
  • Betsi Cadwaladr University Health Board (run by Wrexham Borough County Council )

Mae hwn yn llwyfan i brosiectau sy'n cymryd rhan yn Rhaglen Mabwysiadu a Lledaenu genedlaethol Comisiwn Bevan.

Dewch i wylio.

Rhaglen addysg Chwe Cham ar gyfer cefnogi Gofal Lliniarol a Gofal Diwedd Oes mewn Cartrefi Gofal a Gofal Cartref (BIPBC)

I'w ddilyn mewn Cartrefi Gofal ac Asiantaethau Gofal Cartref

Dull llwyddiannus o weithredu sy'n canolbwyntio ar asesu a chydlynu gofal yn gynnar, mewn cartrefi gofal ac ar gyfer y rhai sy'n derbyn gofal gartref.

Safleoedd Mabwysiadu a recriwtiwyd i'r rhaglen:

• Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

• Bwrdd Iechyd Cwm Taf Morgannwg

• Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (ar draws dau safle, ac mae un ohonynt yn cael ei redeg gan Gyngor Sir Bwrdeistref Wrecsam )


		A&S Showcase: Six Steps education programme image

		A&S Showcase: Six Steps education programme image

		A&S Showcase: Six Steps education programme image

		A&S Showcase: Six Steps education programme image
Share with friends

Date and time

Location

Online event

Save This Event

Event Saved