Free

ASDinfoWales Seminar for Parents and Carers (Powys)

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

MRC Wales Ltd

Oxford Road

Llandrindod Wells

LD1 6AH

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Event for parents and carers of children and young people with higher functioning autism to:

  • Meet the National ASD Development Team
  • See the resources available at ASDinfoWales
  • Learn how our resources can help you and others who support your child
  • Hear updates about our new programmes and the Integrated Autism Service
  • Find out how you can help to make Wales Autism Aware


Digwyddiad i rieni a chynhalwyr plant a phobl ifanc sydd ag awtistiaeth gweithredu lefel uchel i:

  • Gwrdd â’r Tîm Datblygu ASA Cenedlaethol
  • Gweld yr adnoddau sydd ar gael ar ASDinfoWales
  • Dysgu sut y gall ein hadnoddau eich helpu chi ac eraill sy’n cefnogi eich plentyn
  • Clywed diweddariadau am ein rhaglenni newydd a’r Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig
  • Dod i wybod sut y gallwch chi helpu i wneud Cymru yn Ymwybodol o Awtistiaeth
Share with friends

Date and Time

Location

MRC Wales Ltd

Oxford Road

Llandrindod Wells

LD1 6AH

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved