Not Yet On Sale

Asesu Risg/Risk Assessment - 22.2.18

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Old School Lane Centre

Church Walks

Llandudno

LL30 2HL

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

I ddatblygu dealltwriaeth o ymwybyddiaeth diogelwch.

Cynnwys y Cwrs:

 • Asesu Risg a’r Gyfraith

 • Cyfrifoldeb cyfreithiol a phwy sy’n gyfrifol

 • Gweithdrefnau Asesu Risg

 • Sicrhau amgylcheddau diogel drwy Asesiadau Risg

Ar ddiwedd y cwrs, bydd cyfranogwyr yn gallu:

 • Ymgymryd ag Asesiad Risg

 • Blaenoriaethu problemau diogelwch

 • Creu man gwaith diogel

 • Lleihau ymgyfreithiad

To develop an understanding of safety awareness.

Course Content:

 • Risk Assessment and the Law

 • Who’s responsible and legal responsibility

 • Rise Assessment procedures

 • Obtaining safe environments via Risk Assessing

By the end of the course, participants will be able to:

 • Undertake Risk Assessment

 • Prioritise safety problems

 • Make the workplace safer

 • Reduce litigation
Share with friends

Date and Time

Location

Old School Lane Centre

Church Walks

Llandudno

LL30 2HL

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved