Free

Assistance for New Social Businesses - 1-2-1 support session in Conwy

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Conwy Business Centre

Junction Way

Llandudno Junction

LL31 9XX

United Kingdom

View Map

Event description
Find out more about support available to start a Social Business in Conwy.

About this Event

(please scroll down for English, diolch)

Oes gennych chi syniad gwych ar gyfer busnes newydd? Ydych chi eisiau newid bywydau a chael effaith gadarnhaol ar eich cymuned? Mae Busnes Cymdeithasol Cymru, ar y cyd â'r Hwb Menter yng Nghanolfan Fusnes Conwy, yn cynnig sesiynau 1 i 1 am ddim i drafod eich syniad a dweud mwy wrthych am y gefnogaeth sydd ar gael i chi. Darganfyddwch sut y gallai ein tîm cyfeillgar o arbenigwyr helpu i wireddu'ch breuddwydion.

Mae Busnes Cymdeithasol Cymru yn cynnig cefnogaeth a chyngor busnes am ddim i fusnesau newydd sy'n cychwyn, gan eu helpu i greu'r sylfeini cryf sydd eu hangen i adeiladu busnes ffyniannus a chynaliadwy.

Archebwch eich tocyn nawr a manteisiwch ar y cyfle i gychwyn ar eich taith menter gymdeithasol.

______________________

Have you got a great idea for a new business? Do you want to change lives and have a positive impact on your community? Social Business Wales, in conjunction with the Enterprise Hub at Conwy Business Centre, offer free 1-2-1 sessions to discuss your idea and tell you more about the support available to you. Find out how our friendly team of experts could help make your dreams a reality.

Social Business Wales offers free business support and advice to social enterprise start-ups, helping them create the strong foundations needed to build a thriving and sustainable business.

Book your free ticket now and take the opportunity to start your social enterprise journey.

Share with friends

Date and Time

Location

Conwy Business Centre

Junction Way

Llandudno Junction

LL31 9XX

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved