£14

Astro Photography for Absolute Beginners

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Penbont House Tearooms & Bed & Breakfast

Penbont House

Elan Valley

LD6 5HS

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Event description
A rare opportunity to learn how to take night photographs with an award winning photographer.

About this Event

Ffotograffiaeth Sêr i Ddechreuwyr Pur Cyfle prin i ddysgu sut i dynnu lluniau yn y nos gyda ffotograffydd arobryn.

Dewch i fwynhau bwffe, gan ddilyn â sgwrs am dynnu lluniau’r sêr gyda Sean Weekly. Fe fydd yn siarad am ei waith ac yn rhoi cyflwyniad o olygu ffotograffau byw er mwyn dangos i chi sut I greu ffotograffau gwych.

Cyllidwyd y prosiect hwn drwy Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014-2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

Mae llefydd yn brin felly archebwch le. Pris y tocyn: £14, sy’n cynnwys bwyd a diod.

Man cyfarfod yn Nhŷ Penbont.

*******************************************************************************************

A rare opportunity to learn how to take night photographs with an award winning photographer.

Come and enjoy a buffet, followed by a talk about photographing the stars with Sean Weekly. He will talk about his work and give a live photo-editing demonstration to show you how you can create great photographs. Meet at Penbont House. Places are limited so please book.

Ticket cost: £14, which includes food and drinks.

This project has received funding through the Welsh Government Rural Communities - Rural Development Programme 2014-2020, which is funded by the European Agricultural Fund for Rural Development and the Welsh Government.

Share with friends

Date and Time

Location

Penbont House Tearooms & Bed & Breakfast

Penbont House

Elan Valley

LD6 5HS

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Save This Event

Event Saved