Astudiaeth Profiadau Niweidiol Mewn Plentyndod a ffactorau amddiffynnol / A...

Astudiaeth Profiadau Niweidiol Mewn Plentyndod a ffactorau amddiffynnol / A...

Actions and Detail Panel

Sales Ended

Date and time

Location

Canolfan Adnoddau'r Cyfryngau / The Media Resource Centre

Heol Oxford Road

Llandrindod Wells

Powys

LD1 6AH

United Kingdom

View map

Description

Astudiaeth Profiadau Niweidiol Mewn Plentyndod a ffactorau amddiffynnol

Adverse Childhood Experiences and Protective Factors

Hyfforddwraig / Trainer : Dr Coral Harper

Ar gyfartaledd, mae plant yn aros am 10 Mlynedd i gael help ar gyfer problem iechyd meddwl. Felly, yr ysgolion sy'n gorfod ysgwyddo'r baich. Fodd bynnag, mae ymchwil yn dangos bod ar nifer o athrawon ofn gweithio gyda phroblemau iechyd meddwl plant, a'u bod yn teimlo nad oes ganddynt y sgiliau y wneaud hynny. Felly, mae'r hyfforddiant hwn yn seiliedig ar sgiliau ymarferol, a gefnogir gan dros 1000 o astudiaethau seiliedig ar dystiolaeth, ac a ddynluniwyd i rymuso staff yr ysgol i ymateb mewn modd effeithiol i blant ac arddegwyr sydd wedi dioddef trawma, neu sydd a phroblem iechyd meddwl.

On average children wait 10 years to get help for a mental health problem. So schools are left holding hte baby. Yet research shows that many teachers feel frightened and deskilled about working with child mental health issues.So this is a practical skills based training, supported by over 1000 evidence-based research studies, designed to empower teachers and school staff to respond effectively to children and teenagers who have suffered a trauma or have amental health issue.

Save This Event

Event Saved