Sales Ended

Athena SWAN Seminar Series 2018 - Promotions Workshop

Sales Have Ended

Registrations are closed
Thank you for registering. Look forward to seeing you on 26th September

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

ILS1 Seminar Room

Medical School

SWANSEA

SA28PP

United Kingdom

View Map

Sales Have Ended

Registrations are closed
Thank you for registering. Look forward to seeing you on 26th September
Event description

Description

Promotions Workshop

Wednesday 26th September 2018

14.00-15.30

Seminar Room 1, Institute of Life Science

Refreshments provided

Workshop Speakers:, Dr James Cronin, Professor Mike Gravenor & Professor Yuqin Wang.

Promotions workshop, with recently promoted academics Professor Yuqin Wang and Dr James Cronin and promotions panel member Professor Mike Gravenor. Talk to academics that have experienced the process, and can offer insight into the language and evidence needed to achieve successful promotion. Gain an insider’s perspective and hear tips on how to achieve a winning application.

Gweithdy Dyrchafiadau

Mercher 26 Medi 2018

14:00-15:30

Ystafell Seminar 1, Athrofa Gwyddor Bywyd

Darperir lluniaeth

Siaradwr Gweithdy: Dr James Cronin, Yr Athrawon Mike Gravenor & Yr Athrawon Yuqin Wang.

Gweithdy dyrchafiadau, gyda’r academyddion a ddyrchafwyd yn ddiweddar, Yr Athro Yuqin Wang a Dr James Cronin, ac aelod o’r panel dyrchafiadau, Yr Athro Mike Gravenor. Siaradwch ag academyddion sydd wedi cael profiad o’r broses, a gallant gynnig dealltwriaeth o’r iaith a’r dystiolaeth sydd eu hangen i gyflawni dyrchafiad llwyddiannus. Enillwch bersbectif rhywun o’r tu mewn a chewch glywed cynghorion ynglŷn â sut i gyflawni cais llwyddiannus.


Share with friends

Date and Time

Location

ILS1 Seminar Room

Medical School

SWANSEA

SA28PP

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved