Autumn Bugs -Bygiau'r Hydref

Autumn Bugs -Bygiau'r Hydref

Actions and Detail Panel

Free

Date and time

Location

Online event

Refund policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

A talk from Ian Bedford on the bugs in the garden in the autumn - Sgwrs gan Ian Bedford ar y chwilod yn yr ardd yn yr hydref

About this event

Before booking this session, please read the Aims of ReConnecting and the policy for booking and participating in a session, which can be found here:

https://reconnecting.org.uk/index.php/reconnecting-aims-booking-and-session-participation-policies/

By booking you agree to be bound by these aims and policies.

A talk from entomologist Ian Bedford about the bugs you can expect in your gardens this autumn. Their life cycles, what they do for the ecology and propagation of plants. Followed by a Q&A

Cyn archebu’r sesiwn hon, darllenwch Nodau Ailgysylltu a’r polisi ar gyfer archebu a chymryd rhan mewn sesiwn, sydd i’w gweld yma:

https://reconnecting.org.uk/index.php/reconnecting-aims-booking-and-session-participation-policies/

Trwy archebu rydych yn cytuno i fod yn rhwym i'r nodau a'r polisïau hyn.

Sgwrs gan yr entomolegydd Ian Bedford am y chwilod y gallwch eu disgwyl yn eich gerddi yr hydref hwn. Eu cylchoedd bywyd, yr hyn y maent yn ei wneud ar gyfer ecoleg a lluosogi planhigion. Dilynir gan Holi ac Ateb

Share with friends