Autumn Half Term Art Course - Criw Celf Cardiff -
Free
Autumn Half Term Art Course - Criw Celf Cardiff -

Autumn Half Term Art Course - Criw Celf Cardiff -

Event Information

Share this event
Date and Time
Location
Location

Bute Park Education Centre

Cardiff

CF10 3ER

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Monday - Friday 10.00am -3.00pm

A programme of activity throughout the week will be led by artist Catherine Lewis, these sessions are open to yr 10 & 11 affiliates to Criw Celf Cardiff (for more information email about Criw Celf Cardiff bryony@artsactive.org.uk).

You will be creating work in that responds to an aspect of the citywide Cardiff Contemporary festival of art and will contribute - being displayed later in November. The week will include opportunities to meet artists whose work is on show with Cardiff Contemporary and to visit some of the installations.

We will expect you to commit to at least 4 of the 5 days of studio activity and to come along on the Saturday 29 October to assist with open family workshop sessions that will be taking inspiration from your ideas.

For more information

On artist Catherine Lewis

On Cardiff Contemporary***************************************************************************


Bydd rhaglen o weithgaredd drwy gydol yr wythnos dan arweiniad yr artist Catherine Lewis, mae’r sesiynau hyn yn agored i gysyllteion blynyddoedd 10 & 11 Criw Celf Caerdydd (i gael rhagor o wybodaeth ebostiwch ynghylch Criw Celf Caerdydd bryony@artsactive.org.uk).

Byddwch yn creu gwaith yn y stiwdio sy’n cyfateb i agwedd ar yr wŷl celf gyfoes ledled y ddinas, Caerdydd Gyfoes, ac fe’i harddangosir yn ddiweddarach ym mis Tachwedd yn rhan o’r wŷl. Bydd yr wythnos yn cynnwys cyfleoedd i gyfarfod artistiaid y mae eu gwaith ar ddangos gyda Chaerdydd Gyfoes ac i fynd i rai o’r mewnosodiadau.

Byddwn yn disgwyl i chi ymrwymo i o leiaf bedwar o bum niwrnod y gweithgaredd stiwdio ac i ddod ddydd Sadwrn 29 Hydref i roi help llaw gyda sesiynau agored i’r teulu a ysbrydolir gan eich syniadau.

I gael rhagor o wybodaeth

Am yr artist Catherine Lewis

Am Caerdydd Gyfoes

Share with friends
Date and Time
Location

Bute Park Education Centre

Cardiff

CF10 3ER

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved