Free

Awr Ddaear / Earth Hour

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

National Museum Cardiff

Cathays Park

Cardiff

CF10 3NP

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Bob blwyddyn mae’r WWF yn cynnal Awr Ddaear – digwyddiad byd-eang sy’n dod â miliynau o bobl ynghyd i alw am weithredu ar newid hinsawdd.

Eleni mae’r WWF Cymru yn cydweithio ag Amgueddfa Cymru. Yn y digwyddiad hwn bydd cyfle i chi ymuno â gwyddonwyr o’r Amgueddfa wrth iddynt ddangos effaith ddifrifol newid hinsawdd a dylanwad dyn ar y byd – o anifeiliaid fel y Dodo, i Bryn y teigr Swmatraidd.

Bydd cyfle i greu llusern a chymryd rhan mewn gweithgareddau eraill a gofyn beth allwch CHI ei wneud i helpu i atal newid hinsawdd, gan gychwyn drwy droi’r golau i ffwrdd rhwng 8.30pm a 9.30pm.

Felly dewch draw i’r Amgueddfa i gymryd rhan mewn gweithgareddau hwyliog a dysgu sut i helpu’r blaned.

Mae’r digwyddiad am ddim.

*******************************************************************************************

Every year the WWF, World Wildlife Foundation, hold an Earth Hour - a global movement, which brings millions together across the world to call for greater action on climate change.

This year WWF Cymru have teamed up with National Museum Wales.

In this free ticketed evening event you will be able to join scientists from the Museum as they show the devastating effect climate change and man’s influence in the natural world has had on animals and environments. From specimens like the Dodo, the most famous extinct animal, to Bryn the Sumatran tiger which are critically endangered.

You’ll also be able to make a lantern and take part in other activities to highlight what YOU can do to help climate change, starting with turning off the lights between 8.30pm-9.30pm.

So pop down to the Museum for some fun activities and fact finding so you can do your bit to protect the planet.

This is a free ticketed event.

Share with friends

Date and Time

Location

National Museum Cardiff

Cathays Park

Cardiff

CF10 3NP

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved