Sheffield, United Kingdom

B. Braun Sheffield Sharks v Cheshire Phoenix