Bananageddon: A fruit in crisis

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

33 Park Place

Cardiff University

Cardiff

CF10 3BA

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Bananas are the most popular fruit in the world. They are exported from Central and South America, often traveling across oceans in shipping containers, and end their journey in our grocery stores. In the UK, the average person eats 12kg of bananas every year.

The current variety of banana most commonly sold in the US and Europe is called the Cavendish and it is coming under threat from several diseases. Some experts estimate that bananas as a commercial enterprise have only a decade of survival left. We are connected to this problem, through our consumption and love of bananas. To keep bananas in our fruit bowls, our packed lunches and on our grocery shelves, we as consumers must advocate for new ways of producing bananas.

The Bananageddon documentary, which we hope to be able to show a trailer for, has as its mission to give you, the consumer, an idea of what banana production could look like if we follow this path of a better future for bananas, biodiversity, and people. Join us for a fruitful discussion of how we can achieve a better banana future.


Ffrwyth mewn Argyfwng

Bananas yw'r ffrwyth mwyaf poblogaidd yn y byd. Maent yn cael eu hallforio o Ganol a De America, ac yn aml yn teithio ar draws cefnforoedd mewn cynwysyddion, ac yn cyrraedd ein siopau bwyd yn y pen draw. Mae unigolyn cyffredin yn bwyta 12kg o fananas bob blwyddyn yn y DU.

Cavendish yw’r math o fanana sy’n cael ei werthu mwyaf ar hyn o bryd yn yr Unol Daleithiau ac Ewrop, ac mae dan fygythiad gan sawl math o glefyd. Mae rhai arbenigwyr yn amcangyfrif mai dim ond am ddegawd arall byddant yn goroesi’n fasnachol. Rydym yn gysylltiedig â'r broblem hon, gan ein bod yn bwyta ac yn dwlu ar fananas. Er mwyn cadw bananas yn ein powlenni ffrwythau, ein pecynnau bwyd ac yn ein siopau bwyd, rhaid i ni fel defnyddwyr hyrwyddo ffyrdd newydd o gynhyrchu bananas.

Rydym yn gobeithio dangos rhagolwg o’r rhaglen ddogfen Bananageddon i chi’r defnyddwyr, er mwyn rhoi syniad i chi o sut beth fyddai cynhyrchu bananas pe bawn yn dilyn y llwybr hwn o ddyfodol gwell i fananas, bioamrywiaeth a phobl. Ymunwch â ni am drafodaeth ffrwythlon ar sut y gallwn gael dyfodol gwell i’r banana.

Date and Time

Location

33 Park Place

Cardiff University

Cardiff

CF10 3BA

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved