Free

Basic Income in Wales – RSA & IndyCube

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

The Pop Factory

Jenkin St

Porth

CF39 9PP

United Kingdom

View Map

Event description

Description

With prominent business and government leaders backing calls to implement Universal Basic Income (UBI), the idea is receiving high levels of coverage and interest in Wales.

But what is UBI? How might it work, what might be the benefits, and is this something that could work in Wales? These questions will be examined and pondered upon in this joint RSA Wales/Cymru, RSA Scotland and IndyCube event.

The aim of this event is to continue discussions around Basic Income in a Welsh context, hearing from Jamie Cooke, Head of RSA Scotland, about the recent pilot project they have undertaken in Fife, and Guy Standing, Professor of Development Studies at the School of Oriental and African Studies (SOAS), University of London, and a founder member and honorary co-president of the Basic Income Earth Network (BIEN), amongst others.

This informal event is free to attend and open to Fellows, friends, and colleagues interested in this subject. It will include refreshments and a light lunch.

If you have any questions, please get in touch with Lou Matter lou.matter@rsa.org.uk for further information.

Please book your place using the link above.

Location: The Pop Factory, Jenkin St, Porth CF39 9PP

If you have any access requirements or require any reasonable adjustments, please let the team know: networks@rsa.org.uk. Please also let us know if you have any dietary requirements or severe allergies.


Gydag arweinwyr busnes a llywodraeth amlwg yn cefnogi galwadau i weithredu Incwm Sylfaenol Cyffredinol (ISC/UBI) mae’r syniad yn derbyn cryn sylw ac ennyn diddordeb yng Nghymru

Ond beth yw ISC? Sut y gallasai weithio, beth fyddai’r buddion ac a yw hyn yn rhywbeth fuasai’n gallu llwyddo yng Nghymru? Fe ystyrir ac fe archwilir y cwestiynau hyn yn y digwyddiad yma a gynhelir ar y cyd rhwng RSA Cymru, RSA yr Alban ac IndyCube

Amcan y digwyddiad yw parhau â’r trafodaethau ynglŷn ag Incwm Sylfaenol mewn cyd-destun Cymreig, gyda chyfraniadau gan Jamie Cooke, Pennaeth RSA yr Alban, ynglŷn â’r prosiect peilot a ymgymerwyd ganddynt yn Fife yn ddiweddar a Guy Standing, Athro Astudiaethau Datblygiadol yn Ysgol Astudiaethau Dwyreiniol ac Affricanaidd, Prifysgol Llundain ac aelod sylfaenol a chyd lywydd anrhydeddus Rhwydwaith Incwm Sylfaenol y Ddaear (BIEN), ymhlith eraill.

Mae’r mynediad i’r digwyddiad anffurfiol yma yn rhad ac am ddim ac mae’n agored i Gymrodyr, ffrindiau a chydweithwyr sydd â diddordeb yn y pwnc. Bydd yn cynnwys lluniaeth a chinio ysgafn.

Os oes gennych unrhyw gwestiwn, neu os ydych eisiau rhagor o wybodaeth cysylltwch os gwelwch yn dda â Lou Matter . Archebwch eich lle trwy ddefnyddio’r ddolen uchod os gwelwch yn dda.

Os oes gennych unrhyw anghenion mynediad neu eich bod angen unrhyw addasiadau rhesymol rhowch wybod i’r tîm os gwelwch yn dda.: networks@rsa.org.uk. Rhowch wybod i ni hefyd os oes gennych unrhyw anghenion diet arbennig neu alergedd difrifol.

Lleoliad: Y Ffatri Bop, Jenkin St, Porth CF39 9PPBy registering for this event you consent to receiving communications about this event, both before and after, and you agree to the sharing of your name, organisation & title with the Fellow(s) and/or partner organisation(s) hosting this event. Attendees also agree to the sharing of your name and organisation with other delegates at the event so that they might contact you through MyRSA. If you do not wish this information to be shared, please let us know by emailing: networks@rsa.org.uk.

The information you provide when registering for an event will be retained by the RSA and will be used to record attendance at the event. To understand more about how the RSA uses your data, please see our Privacy Policy.

Share with friends

Date and Time

Location

The Pop Factory

Jenkin St

Porth

CF39 9PP

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved