£0 – £40

Basic Map Reading Skills Training - Newtown

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Plas Dolerw

Milford Road

Newtown

SY16 2EH

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Event description

Description

Are you interested in learning basic map reading?

Are you interested in understanding maps better?

If so, come along to this course, delivered by Ramblers Cymru, the charity dedicated to protecting and maintaining our footpaths in Wales.

Course outline

This course will look at basic map reading skills.

Basic Map reading skills, signs and symbols, short map reading exercise.

The course will also focus on:

  • Understanding signs and symbols within map reading

  • A practical map reading exercise

Attendees

This training session is open to all individuals and members of charities who are looking to increase their map reading skills. For current members of Ramblers and Ramblers Volunteers, the training session is free. If you are not a current member of Ramblers, the session costs £40 per person.

Logistics

The course will start at 10.30am but please arrive 15 minutes before for registration etc.

Tea and coffee will be available. You are kindly requested to bring your own lunch.

FAQs

What are my transport/parking options for getting to and from the event?

There is ample parking at the venue. Please check for public transport.


How can I contact the organiser with any questions?

Any questions or issues, please contact the team on cerddwyr@ramblers.org.uk


Can I update my registration information?

Yes of course, if need be contact cerddwyr@ramblers.org.uk for support.


CYMRAEG

Hyfforddiant Sgiliau Darllen Map Sylfaenol

Oes gennych chi ddiddordeb mewn dysgu darllen mapiau sylfaenol?

Oes gennych chi ddiddordeb mewn deall mapiau yn well?

Os felly, dewch draw i'r cwrs hwn, a gyflwynir gan Ramblers Cymru, yr elusen sy'n ymroddedig i amddiffyn a chynnal ein llwybrau yng Nghymru.

Amlinelliad y cwrs

Bydd y cwrs hwn yn edrych ar sgiliau darllen mapiau sylfaenol.

Sgiliau darllen map sylfaenol, arwyddion a symbolau, ymarfer darllen map byr.

Bydd y cwrs hefyd yn canolbwyntio ar:

• Deall arwyddion a symbolau wrth ddarllen mapiau

• Ymarfer darllen map ymarferol

Mynychwyr

Mae'r sesiwn hyfforddi hon yn agored i bob unigolyn, aelod o elusennau sy'n edrych i gynyddu eu sgiliau darllen mapiau. Ar gyfer aelodau cyfredol Cerddwyr, mae'r sesiwn hyfforddi am ddim. Os nad ydych chi'n aelod cyfredol o Ramblers, mae'r sesiwn yn costio £40 y pen.

Logisteg

Bydd y cwrs yn cychwyn am 10.30, mi fyddwn yn gwerthfawrogi os gallwch cyrraedd 15 munud cyn cofrestru ac ati.

Bydd te a choffi ar gael. Gofynnir yn garedig i chi ddod â'ch cinio eich hun.

Cwestiynau Cyffredinol

Beth yw fy opsiynau cludiant / parcio ar gyfer cyrraedd ac o'r digwyddiad?

Mae digon o le parcio yn y lleoliad. Gwiriwch am drafnidiaeth gyhoeddus.

Sut alla i gysylltu â'r trefnydd gydag unrhyw gwestiynau?

Unrhyw gwestiynau neu faterion, cysylltwch â'r tîm ar cerddwyr@ramblers.org.uk

A allaf ddiweddaru fy ngwybodaeth gofrestru?

Gallwch, wrth gwrs, os oes angen, cysylltwch â cerddwyr@ramblers.org.uk i gael cefnogaeth.

Share with friends

Date and Time

Location

Plas Dolerw

Milford Road

Newtown

SY16 2EH

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Save This Event

Event Saved