Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Ogmore Beach

Ogmore-By-Sea

Bridgend

CF32 0PH

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

No Refunds

Event description

Description

Dewch i draeth Aberogwr i ddysgu am fywyd gwyllt, creigiau a ffosilau’r ardal a helpu i lanhau’r traeth gyda’r Gymdeithas Cadwraeth Forol.

12pm­­–1pm: Glanhau’r traeth

1pm–2pm: Cinio

2pm - 3.30pm: Gweithgareddau addysgiadol am ddim.

Mae'r sesiynau hyn am ddim, ond rhaid rhoi blaendal o £5.

Rhaid archebu ar gyfer gweithgareddau’r bore - digwyddiadau@amgueddfacymru.ac.uk . Gadewch rif ffôn wrth archebu er mwyn i ni allu cysylltu â chi os yw’r digwyddiad wedi’i ganslo oherwydd tywydd gwael.

CYFARPAR – Byddwn yn darparu’r holl gyfarpar sydd ei angen, ond mae angen gwisgo esgidiau a dillad call rhag ofn y bydd y tywydd yn wael, ac eli haul os yw hi’n heulog!

CWRDD – Ar y traeth o flaen yr Orsaf Gwylwyr y Glannau (i’r chwith o’r llithrfa lawr i’r traeth). Byddwn yn gwisgo siacedi oren llachar.

CINIO – Os ydych yn dod ar gyfer gweithgareddau’r prynhawn mae’n syniad dod â phecyn bwyd.

PARCIO – Y gost am barcio car yn y maes parcio am ddiwrnod yw tua £5 felly dewch â newid.

Does dim rhaid archebu ar gyfer y digwyddiad glanhau’r traeth am 12pm.

Mae llawer mwy o wybodaeth ynghylch Beachwatch ar wefan y Gymdeithas Cadwraeth Forol: www.mcsuk.org

Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach, e-bostiwch digwyddiadau@amgueddfacymru.ac.uk.

Nid yw holl hwyluswyr y digwyddiad hwn yn siarad Cymraeg yn rhugl. Chwiliwch am y symbol os am gymorth gan ein siaradwyr Cymraeg a’n dysgwyr. Os ydych chi’n dysgu Cymraeg, rhowch gynnig arni!

*********************************************************************

Come to Ogmore Beach to learn about the wildlife, rocks and fossils of the area, and join in with our annual beach clean for the Marine Conservation Society.

12pm - 1pm: The Great British Beach Clean.

1pm – 2pm: Lunch

2pm - 3.30pm: Free educational beach activities.

These workshops are free however there is a refundable deposit of £5.

EQUIPMENT – We will provide all equipment needed but sensible footwear and clothing are highly recommended in case the weather isn't great, and sun-cream in case it is!

MEET - On the beach in front of the Lifeguard Station (to the left of the slipway down to the beach). We will be wearing a bright orange tabards.

LUNCH - If you are coming for the beach clean and activities and you may want to bring a packed lunch.

CAR PARKING - The pay and display parking cost is approx £5 for the day so please bring change.

Anyone can come along to the 12pm beach clean without booking.

You can also find lots more information about Beachwatch on the Marine Conservation Society website: www.mcsuk.org

If you have any further questions please email events@museumwales.ac.uk .

Some of our staff speak Welsh, some are learning and others speak English only. Keep an eye out for the Iaith Gwaith lanyards to see who’s who. If you’re learning Welsh, give it a go!

Share with friends

Date and Time

Location

Ogmore Beach

Ogmore-By-Sea

Bridgend

CF32 0PH

United Kingdom

View Map

Refund Policy

No Refunds

Save This Event

Event Saved