£37.06

Multiple Dates

Beekeeping Taster Course / Cwrs Cyflwyniad i Gadw Gwenyn

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

National Botanic Garden of Wales

Middleton Hall

Llanarthne

Carmarthenshire

SA32 8HN

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Event description

Description

Beekeeping Taster Course

Join Growing the Future’s Ecosystems Trainer and Beekeeper, Lynda Christie, for an introduction to the Growing the Future project and why we have honeybees at the National Botanic Garden of Wales.

Learn about the honeybee colony and visit the Garden’s Bee Garden, put on a bee suit, open a hive and be shown its occupants, including workers, drones and the queen.

Booking is essential. 11am-2pm. £35 (£32 Concessions & Garden Members) - to claim the concessionary price, please call 01558 667150. Price includes entry to the Botanic Garden following your course.

Course delivered as part of the Growing the Future project at the National Botanic Garden of Wales.

This project has received funding through the Welsh Government Rural Communities – Rural Development Programme 2014-2020, which is funded by the European Agricultural Fund for Rural Development and the Welsh Government.

Cwrs Cyflwyniad i Gadw Gwenyn

Ymunwch â Hyfforddwraig Ecosystemau a Gwenynwraig prosiect Tyfu’r Dyfodol, Lynda Christie, am gyflwyniad i brosiect Tyfu’r Dyfodol a pham yr ydym yn cadw gwenyn yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Dysgwch am gytrefi’r gwenyn mêl ac ewch i Ardd Wenyn yr Ardd, gwisgwch wisg cadw gwenyn, agorwch gwch gwenyn a chewch weld ei breswylwyr, gan gynnwys y gweithwyr, y gwenyn diog a’r frenhines.

Rhaid archebu ymlaen llaw. 11yb-2yp. £35 (£32 i Gonsesiynau & Aelodau'r Ardd) - i hawlio'r pris rhatach, ffoniwch 01558 667150 os gwelwch yn dda. Mae'r pris yn cynnwys mynediad i'r Ardd Fotaneg yn dilyn eich cwrs.

Cwrs yn cael ei ddarparu fel rhan o brosiect Tyfu’r Dyfodol yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid trwy Raglen Datblygu Wledig 2014-2020 – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Ardaloedd Gwledig, a Llywodraeth Cymru.

Share with friends

Location

National Botanic Garden of Wales

Middleton Hall

Llanarthne

Carmarthenshire

SA32 8HN

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Save This Event

Event Saved