£47.48

Multiple Dates

Beeswax Candle Dipping Course / Cwrs Trochi Canhwyllau Cŵyr Gwenyn

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

National Botanic Garden of Wales

Middleton Hall

Llanarthne

Carmarthenshire

SA32 8HN

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Event description

Description

Introduction to Candle Dipping Course

Learn about the products of the hive produced by the honeybees in our Bee Garden, including beeswax and its use in candles. Learn the principles of candle dipping and create your own to candles to take home.

Booking is essential. 10am-2pm. £45 (£41 Concessions & Garden Members) - to claim the concessionary price, please call 01558 667150.

Course delivered as part of the Growing the Future project at the National Botanic Garden of Wales.

This project has received funding through the Welsh Government Rural Communities – Rural Development Programme 2014-2020, which is funded by the European Agricultural Fund for Rural Development and the Welsh Government.

-

Cwrs Cyflwyniad i Drochi Canhwyllau

Dysgwch am gynhyrchion y cwch sydd wedi eu creu gan y gwenyn mêl yn ein Gardd Wenyn, gan gynnwys cŵyr a’i defnydd mewn canhwyllau. Dysgwch yr egwyddorion o drochi canhwyllau gydag arddangosiad a gwnewch ganhwyllau i fynd adref.

Rhaid archebu ymlaen llaw. 10yb-2yp. £45 (£41 i Gonsesiynau & Aelodau'r Ardd) - i hawlio'r pris rhatach, ffoniwch 01558 667150 os gwelwch yn dda.

Cwrs yn cael ei ddarparu fel rhan o brosiect Tyfu’r Dyfodol yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid trwy Raglen Datblygu Wledig 2014-2020 – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Ardaloedd Gwledig, a Llywodraeth Cymru.

Share with friends

Location

National Botanic Garden of Wales

Middleton Hall

Llanarthne

Carmarthenshire

SA32 8HN

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Save This Event

Event Saved