Begin your NHS Career @ HEIW Summer Internship-Business, Welsh, All Degrees

Begin your NHS Career @ HEIW Summer Internship-Business, Welsh, All Degrees

Actions and Detail Panel

Sales Ended

Date and time

Location

Online event

Are you ready to make your mark on the Health Care sector? Do you want to make a difference to the people of Wales?

About this event

Open to: Students and recent graduates from Cardiff University, University of South Wales and Cardiff Metropolitan University

Targeting: Business, Welsh and All Degrees welcome!

Online webinar via Teams

Are you ready to make your mark on the Health Care sector?

Do you want to make a difference to the people of Wales?

We have designed an Internship that will prepare you for a career in NHS Wales.

At HEIW, we have a leading role in the education, training, development, and shaping of the healthcare workforce in Wales and we are looking for innovative, creative, diverse people to join us as part of our HEIW Summer Internship Programme.

Join us for an interactive discussion to hear how you can apply and learn about the internship opportunities below:

  • Workforce Strategy & Planning
  • People (HR)
  • Planning and Performance
  • Welsh Language Services
  • Communications and Social Media Internship

Successful applicants will enjoy a robust and engaging 6-8 week internship programme that will allow its participants to immerse in a department and join a potential talent pathway into a career within NHS Wales.

To see what our past graduates had to say please look at this short video.

Dechreuwch eich Gyrfa GIG @ AaGIC Interniaeth Haf

Yn agored i: Myfyrwyr a graddedigion diweddar o Brifysgol Caerdydd, Prifysgol De Cymru a Phrifysgol Metropolitan Caerdydd

Targedu: Croeso i Fusnes, Cymraeg ac yn wir, unrhyw Radd arall!

Gweminar ar-lein drwy Teams

Ydych chi'n barod i wneud eich marc ar y sector Gofal Iechyd?

Ydych chi eisiau gwneud gwahaniaeth i bobl Cymru?

Rydym wedi cynllunio Interniaeth a fydd yn eich paratoi ar gyfer gyrfa yn GIG Cymru.

Yn AaGIC, mae gennym rôl flaenllaw yn y gwaith o addysgu, hyfforddi, datblygu a llunio'r gweithlu gofal iechyd yng Nghymru ac rydym yn chwilio am bobl arloesol, creadigol ac amrywiol i ymuno â ni fel rhan o'n Rhaglen Interniaeth Haf AaGIC.

Ymunwch â ni am drafodaeth ryngweithiol i glywed sut y gallwch wneud cais a dysgu am y cyfleoedd interniaeth isod:

  • Strategaeth a Chynllunio'r Gweithlu
  • Pobl (AD)
  • Cynllunio a Pherfformiad
  • Gwasanaethau Cymraeg
  • Interniaeth cyfathrebu a chfryngau cymdeithasol

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn mwynhau rhaglen interniaeth 6-8 wythnos gadarn a deniadol a fydd yn caniatáu i'w chyfranogwyr ymgolli mewn adran ac ymuno â llwybr talent posibl i yrfa o fewn GIG Cymru.

I weld beth oedd gan ein graddedigion blaenorol i'w ddweud edrychwch ar y fideo byr hwn.

Save This Event

Event Saved