£26 – £34.99

Beth i’w wneud nawr yn yr ardd: Paratoi ar gyfer yr haf | What to do now in...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

St. Fagans National Museum of History

Saint Fagans

CF5 6XB

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

No Refunds

Event description

Description

Dewch i dreulio bore yng ngerddi ysblennydd Sain Ffagan i ddysgu mwy am yr hyn sydd angen ei wneud i’r ardd yn yr haf. Bydd arddangosiadau ymarferol a chyfle i roi cynnig ar ambell i dasg dymhorol.

Cofiwch wisgo dillad addas i’r awyr agored a dod â phâr o fenig garddio os oes gennych rai. Byddwn yn darparu offer a lluniaeth ysgafn. Mae pris y cwrs hwn yn cynnwys parcio – gallwch gwrdd â’r tiwtor wrth y brif fynedfa er mwyn cael eich tocyn parcio.

Rhaid prynu tocyn ymlaen llaw ar gyfer y digwyddiad hwn.Come and spend a morning in the inspirational setting of St Fagans Gardens learning more about what to do in your garden in the summer. There’ll be practical demonstrations and a chance to get hands on yourself with some seasonal tasks.

Remember to wear weatherproof outdoor clothes and bring a pair of gardening gloves if you have them. Hand tools and light refreshments will be provided. The price of this course includes parking – meet your tutor at the Main Entrance to receive your parking pass.

All tickets for this event must be purchased in advance.

Share with friends

Date and Time

Location

St. Fagans National Museum of History

Saint Fagans

CF5 6XB

United Kingdom

View Map

Refund Policy

No Refunds

Save This Event

Event Saved