Free

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Main Hall

Department of International Politics

Penglais Campus, Aberystwyth University

Aberystwyth

SY23 3FE

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Colin McInnes


Organised in partnership with Aberystwyth University.

Further venue details will be sent nearer the time of the event.


Professor Colin McInnes is Director of Research, Impact and Excellence at Aberystwyth University. Based in the Department of International Politics, he is a UNESCO Professor and holds the UNESCO Chair in HIV/AIDS Education and Health Security in Africa. He has been vice-chair of the UK National Commission for UNESCO since 2015, and in 2017 received the Special Achievement Award at the inaugural Wales Social Research awards. Professor McInnes has published widely on global health issues and on security. He has advised Public Health Wales on its development of an international health strategy and the InterAction Council (a group of over 40 former presidents and prime ministers) on global health issues.

Trefnir y digwyddiad hwn mewn partneriaeth â Phrifysgol Aberystwyth.

Caiff manylion y lleoliad eu hanfon yn agosach at y digwyddiad.


Yr Athro Colin McInnes yw Cyfarwyddwr Ymchwil, Effaith a Rhagoriaeth Prifysgol Aberystwyth. Mae’naelodo’r Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol, yn Athro UNESCO ac ynddeiliad Cadair UNESCO mewn Addysg HIV/AIDS a Diogelwch Iechyd ynAffrica. Bu’n is-gadeirydd Comisiwn Cenedlaethol y DU i UNESCO ers 2015, ac yn 2017 derbyniodd y Wobr Cyflawniad Arbennig yngngwobrau Ymchwil Cymdeithasol cyntaf Cymru. Mae’r Athro McInnes wedicyhoeddi’neang ar faterioniechydbyd-eang ac ar ddiogelwch. Mae wedicynghori Iechyd Cyhoeddus Cymru ar ddatblygustrategaethiechydryngwladola’r Cyngor InterAction (grŵp o dros 40 o gynarlywyddion a phrifweinidogion) ar faterioniechydbyd-eang.


Share with friends

Date and Time

Location

Main Hall

Department of International Politics

Penglais Campus, Aberystwyth University

Aberystwyth

SY23 3FE

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved