Free

Billy a Ben! Y 2 B o Fusnes / The two Bs of Business

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

M-SParc

M-SParc

Gaerwen

LL60 6AR

United Kingdom

View Map

Event description
Dewch i ddysgu gan bobl sydd weid bod lle 'da chi! Learn from people who've been where you are!

About this Event

Cyfle gwych i wrando ar bobl sydd wedi bod yn lle 'da chi rŵan.

Mae Billy yn cychwyn cwmni newydd, Cufflink. Sut cafodd o'r syniad? Pa brofiad sydd ganddo i alluogi iddo gychwyn cwmni? Be ydi' gynllun i'r dyfodol? Dewch i glywed ei stori.

Mae Ben yn rhedeg cwmni Papertrail ers peth amser rŵan, a newydd gael staff newydd. Sut ddaru Ben dyfu ei gwmni? Beth ydi'r bwriad wrth fynd ymlaen? Pa drafferthion sydd yno i gwmni sy'n tyfu? Cewch hanes Ben yn y sesiwn yma.

****************************************************************

The perfect opportunity to listen to people who've been where you are now.

Billy is starting a new company, Cufflink. How did he get the idea? What experience does he have that allows him to start his own company? What's the plan for the future? Come and hear his story.

Ben runs Papertrail, and has done for some years, recently employing new staff. How did Ben grow his company? What is the intention for the future? What issues come with a company that's growing? You'll get to hear it all from Ben in this session.

________________________

Mae’r rhaglen Hwb Menter wedi’i ariannu’n rannol gan yr Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewropeaidd drwy Llywodraeth Cymru.

The Enterprise Hub scheme has been part-funded by the European Regional Development Fund through the Welsh Government. 

Share with friends

Date and Time

Location

M-SParc

M-SParc

Gaerwen

LL60 6AR

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved