Multiple Dates

Blaewelediad o Heliwr Pili Pala i Athrawon

Actions and Detail Panel

Sales Ended
Sales Ended

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Dylan Thomas Theatre

Gloucester Place

Swansea

SA1 1TY

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Blaewelediad o Heliwr Pili Pala i Athrawon

Dydd Llun 14eg o Hydref 4yh i 6.30yh

Theatr Dylan Thomas Theatre, Abertawe

Cyfle i chi

  • Gweld y perfformiad ymlaen llaw
  • Derbyn mynediad i’r adnoddau digidol
  • Profi’r gweithgareddau a cynhelir yn yr Amgueddfeudd
  • Rhoi adborth
  • Er mwyn sicrhau bod eich disgyblion yn elwa’n llawn o’u ymweliad, rydyym yn argymell fod o leiaf un athro o’r ysgol yn mynychu

Agenda

4.00pm Cofrestru, te a choffi.

4.30pm Croeso, cyflwyniad i'r gweithdai ac adnoddau digidol.

5.00pm Mynychu Perfformiad o’r Heliwr Pili Pala.

6.10pm Session holi ac ateb gyda’r cast ar Cyfarwyddydd a cyfle i roi adborth

6.30pm Gorffen


Teacher Preview Performance of The Butterfly Hunter

Monday 14 October (Welsh) 4pm to 6.30pm

at The Dylan Thomas Theatre, Swansea

Your opportunity to

  • preview the performance in preparation for bringing your group
  • receive access to our complimentary online resources
  • preview the museum activities
  • give us your feedback

So that your pupils get the most out of the day, we highly recommend at least one teacher from your school attends.

Agenda

4.00pm Registration, tea and coffee.

4.30pm Welcome, introduction to workshops and online resources.

5.00pm Performance of The Butterfly Hunter.

6.10pm Q & A with cast and Director and your chance to feedback to us.

6.30pm Finish.

Location

Dylan Thomas Theatre

Gloucester Place

Swansea

SA1 1TY

United Kingdom

View Map

Organiser Theatr na nÓg

Organiser of Blaewelediad o Heliwr Pili Pala i Athrawon

Mae Theatr na nÓg ar genhadaeth i danio dychymyg y genedl. Maent yn credu yn y pŵer o theatr bwysig i ysbrydoli newid hir-fywyd, a chyfoethogi bywydau pobl o bob oed. Gyda’i gwreiddiau yn y Cymoedd Cymreig, maent yn creu theatr wreiddiol yn y Saesneg a’r Gymraeg sy’n ysbrydoli a dal sylw cynulleidfaoedd o bob oed ar draws Cymru a thu hwnt.

Golyga ei henw ‘theatr o ieuenctid tragwyddol,’ ac maent yn dod a’r egni a’r balchderau yma i greu gwaith newydd gwych sydd yn sylfaenol i’w chartref yng Nghastell Nedd, ac sy’n effeithiol at gysylltu â’u chynulleidfaoedd ble bynnag maent yn teithio, o Abertawe i Singapore. Mae eu sioeau o’r un ansawdd uchel, uchelgais artistig a safon broffesiynol ar gyfer pob cynulleidfa - oedolion neu blant. Mae Theatr na nÓg yn dwlu dod â bywyd i’r storiau gan bobl gyffredin sy’n cyflawni pethau hynod. Maent yn gweithio gyda, ac yn creu cynyrchiadau gwreiddiol ar gyfer cynulleidfaoedd ifanc ac ysgolion, ac maent hefyd yn ddarparwr gwaith prif lwyfan gydag apêl ar gyfer ystod eang o oedrannau.

----

Theatr na nÓg is on a mission to ignite the imagination of the nation. We believe in the power of outstanding theatre to inspire life-long change and enrich the lives of people of all ages. Rooted in the Welsh Valleys, we create original theatre in English and Welsh that inspires and engages audiences of all ages across Wales and beyond.

With a name means ‘theatre of eternal youth’ we bring energy and passion to creating excellent new work that is both authentic to our home in Neath, and effective at connecting to audiences wherever we tour, from Swansea to Singapore. Our shows are of the same high quality, artistic ambition and professional standard for every audience – children or adults. Theatr na nÓg love bringing to life the stories of ordinary people who achieve extraordinary things. We work with, and create original productions for young audiences and schools, and we are also a provider of main stage work with appeal for a wide range of ages.

 

 

Save This Event

Event Saved