Blasad Gàidhlig agus Uisge-beatha | Gaelic & Whisky Taster
£8 – £10
Blasad Gàidhlig agus Uisge-beatha | Gaelic & Whisky Taster

Blasad Gàidhlig agus Uisge-beatha | Gaelic & Whisky Taster

Event Information

Share this event
Date and Time
Location
Location

Edinburgh University Students' Association

5/2 Bristo Place

Edinburgh

EH8 9AL

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Thig còmhla ruinn airson oidhche de Ghàidhlig is de dh’uisge-beatha! Bidh Comann Uisge-beatha Oilthigh Dhùn Èideann a’ stiùireadh seisean blasaidh le còig seòrsaichean uisge-beatha agus bidh riochdaire aig Ainmean-àite na h-Alba a’ bruidhinn air fuaimneachadh, tùs agus ciall ainmean nan uisge-beatha agus mu ainmean-àite co-cheangailte ri seo. Tha prìs na tiocaid a’ gabhail a-staigh cosgais an uisge-beatha.

Tiocaidean: £10; £8 airson buill den Chomann Uisge-beatha
'S ann sa Bheurla a bhios an tachartas seo.

Gheibhear ballrachd sa Chomann Uisge-beatha an-seo.

Join us for an evening of Gaelic and whisky! The University of Edinburgh's Water of Life Society will lead a tasting of five whiskies, and a representative from Gaelic Place Names of Scotland will give an insight into the pronunciation, etymology and meaning of the Gaelic whisky names and related place names. Whisky is included in the ticket price.

Ticket price: £10; £8 Water of Life Society members
This event will be in English.

Water of Life Society membership can be purchased here.

Share with friends
Date and Time
Location

Edinburgh University Students' Association

5/2 Bristo Place

Edinburgh

EH8 9AL

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved